Bijzondere vieringen

23 december
vindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de Anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en verteld.
Christmas Carols door Musica Cordis.
Tijdstip: 20.00u. Plaats: RK H. Blasiuskerk te Heinkenszand

24 december
Op kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt uitgebeeld door de kinderen van de Jan van Schengenschool en daarna volgt er een korte viering. Young Spirit o.l.v. juf Eliane zorgt voor de begeleiding. We hopen dat het weer een fijne viering wordt.
26 december
Voor de 30e keer wordt het kerstverhaal uitgebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn weer echte schapen, herders, engeltjes, koningen, Maria, Jozef en een kindje en natuurlijk de os en de ezel. Na afloop van het verhaal mag iedereen naar de kerststal komen om de mensen en dieren te bekijken. En bij het uitgaan van de kerk krijgen de kinderen nog een kleine attentie mee naar huis.
Samen zingen en samen zijn

7 januari is er weer bijeenkomst met geestelijke liederen en ontmoeting om 10.00 uur in de Dorpskerk in Heinkenszand. Deze bijeenkomst gaat uit van de Protestantse Gemeente Heinkenszand en de RK Parochiekern H. Blasius. U bent allen van harte welkom.

Op 3 januari bent u van harte welkom bij de bijeenkomst voor ouderen van 19.00 tot 20.00 uur in de Gemeenschapsruimte Dijkstede. Deze bijeenkomst gaat ook van de Protestantse Gemeente Heinkenszand en de Parochiekern H. Blasius Heinkenszand