Bijzondere vieringen

Goede Vrijdag 29 maart

Op Goede Vrijdag wordt zoals ieder jaar de kruisweg gelopen. De lectoren en het dameskoor verzorgen de viering. U bent allen van harte welkom.

 Eerste Paasdag 31 maart

Op Eerste Paasdag zingt niet zoals gebruikelijk het kinderkoor Young Spirit maar Free Spirit. Na de viering kunnen de kinderen bij goed weer in de tuin van de pastorie weer paaseieren zoeken en er is dan ook gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en even met elkaar te praten.

Heeft u tijd en zin om te helpen met het verstoppen van de eieren en het schenken van koffie of thee meldt u dan aan bij Addie Nelen tel. 06 15159919.

Vorig artikelVergadering schoonmaakwerkgroep
Volgend artikelEERSTE PAASDAG