Bijzondere vieringen

  1. Eligiusviering 23 juni

 Op zondag 23 juni 2024 is er een clusterviering in Heinkenszand.

Deze viering staat in het teken van de H. Eligius.

Hij was de patroonheilige van de parochiekern in Lewedorp.

We hopen er samen en in verbondenheid als gelovigen een mooie viering van te maken.

Voorganger is pater Thaddy de Deckere.

Het koor wordt begeleid door Jolanda Nagelkerke.

U bent van harte welkom om 09.30 uur in de H. Blasiuskerk,

Kerkdreef 6 in Heinkenszand.

St. Eligius

 Sint Eligius of Sint Elooi (588 – 660 CE) was een Frankische goudsmid, raadsman van de koning en uiteindelijk bisschop van het bisdom Noyon-Tournai, waar hij het christendom onder de heidense bevolking in Vlaanderen verspreidde. Zijn levensverhaal, Vita Eligii, werd geschreven door zijn vriend Dado, de bisschop van Rouen, die vermeldt dat de “Friezen en Suebi en andere barbaren van de kust of verre landen” hem aanvankelijk vijandig ontvingen, maar later voor het grootste deel bekeerd werden.

Carnavalsviering 

Wat een feestelijke viering mochten we op 27 januari samen vieren. Samen met Lewedorp en ‘s-Heerenhoek was er achter de schermen door veel mensen hard gewerkt om dit mogelijk te maken.

Er was een groot koor met leden uit alle drie de dorpen. Allebei de raden van elf waren aanwezig. De blaaskapel speelde vanaf het koor de kerk in. Dat zorgde meteen voor een goede Carnavalssfeer.

Tijdens de kindernevendienst werd er geluisterd naar een verhaal en geknutseld.  Paul Verbeek had een mooie preek in het Zeeuws op rijm.  Na afloop werd er door velen samen nog wat gedronken in de Stenge. Dit alles droeg bij aan een sterk saamhorigheidsgevoel.

En……

We voelen allemaal op onze klompen aan dat juist dat is wat we zo nodig hebben nu we onder spanning staan!

Het was echt heel fijn om erbij te zijn. Namens Parochie Heinkenszand willen we dan ook iedereen die heeft meegewerkt of aanwezig was heel hartelijk bedanken. Heeft u het gemist? Hopelijk is er een nieuwe traditie gestart.

Met vriendelijke groet,

Eliane Schout

Vorig artikelDe Goede Week…
Volgend artikelZOMERAVONDWANDELING