BIJ DE HEER TE GAST IN WOORD EN BROOD

Het voorgaan in een woord- en communieviering  wordt als  een grote verantwoordelijkheid ervaren. Tegelijkertijd is het een mooie opdracht, die  de geloofsgemeenschap aan jou heeft toevertrouwd. Het doet goed om anderen te kunnen inspireren en het is fijn en belangrijk om ook zelf af en toe gevoed te worden door inspirerende woorden.Daarom nodigen wij alle lectoren graag uit op dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur in de parochiezaal in Lewedorp.

Tijdens deze avond willen we er met elkaar over spreken hoe wij in een woord en communieviering de gedachtenis aan Jezus Christus centraal stellen in woord en brood.

Hoe wij verbondenheid in Zijn naam vieren. Hoe de verbondenheid met de eucharistie gestalte krijgt in de viering.

De inleiding van het gesprek zal gehouden worden door zuster Noëla Polet. Als pastoraal werkster, o.a. in – destijds – de parochie Hulst, heeft zij een ruime ervaring in het voorgaan in woord- en communie vieringen. Zij is als docent  jarenlang verbonden aan de CTV (cursus theologische vorming ) in Goes en op dit moment bezig met het schrijven van haar proefschrift over de congregatie waartoe zij behoort.

Graag begroeten wij je op 3 oktober!

Opgave voor deze avond via: pastorteam@zeelandnet.nl

Tel.  0113 – 218 610

Jeanine Heezemans, Wiel Hacking, Ria Mangnus – pastoraal werkenden

Vorig artikelWERELDMISSIEMAAND 2017: Burkina Faso
Volgend artikelGOED OUDER WORDEN: over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid