Zendinstallatie

Om een sluitend netwerk te krijgen wilde, T-Mobile, een zendinstallatie in onze toren plaatsen. Als kerkbestuur zouden wij hiervoor jaarlijks een behoorlijke vergoeding krijgen zijnde € 10.000,–.
Als kernbestuur hebben wij allereerst een besluit genomen of een zendinstallatie passend is in de
toren. Er is geen stralingsgevaar aanwezig en aan de buitenkant van de toren zou het niet zichtbaar
zijn dat er een zendinstallatie was gemonteerd. Tevens heeft het bestuur een principe standpunt ingenomen om de jaarlijkse vergoeding, het eerste jaar te gebruiken voor het herstellen/vernieuwen van het uurwerk in de toren!
Door omstandigheden zag T-Mobile er op het laatste moment van af en lopen wij de beoogde vergoeding mis.
Bijna gelijktijdig is er een subsidieverzoek ingediend bij de Stichting S. Boone uit Goes en de
gemeente Goes. Voorlopig is er een bijdrage van € 2.500,– door de Stichting S. Boone toegezegd en een subsidiebijdrage van de gemeente Goes van bijna € 3.800,–.
Als bestuur van de H. Maria Magdalenakerk zijn wij gelukkig met de toegezegde bijdragen. Wel moeten wij nu zelf nog een bedrag van € 10.000,– zelf investeren.