VERONICA

Ruim 30 kinderen van groep 5 en 6 van de Holtkampschool liepen in de Goede Week langs de kruisweg in onze parochiekerk. Voor alle duidelijkheid. Dit was geen kruiswegviering.
Geen gebeden, geen liederen, geen ratel en kaarsen.
Op 13 april kregen zij eerst uitleg over de Goede Week en waarom de katholieken die vreselijke vrijdag juist Goede Vrijdag noemen.
Op één van de gebrandschilderde ramen in de dagkapel zagen zij het verhaal in het kort.
Vervolgens ging het naar het grote, staande houten kruis met paarse doek in de kerk en daarna was het passiekruis aan de beurt. De kinderen luisterden aandachtig naar de uitleg.
Met een kruiswegpuzzel werden ze toen de kerk ingestuurd. De bedoeling was om met behulp van de uitgedeelde puzzelplaatjes (zie voorbeeld) de afbeeldingen van kruiswegstaties te herkennen.
De plaatjes vertonen overeenkomsten met de staties maar … er werd ook creativiteit en samenwerking gevraagd van de kinderen om tot een ‘ oplossing ‘ te komen.
Al met al een gezellige boel ook al stoorden enkele oudere parochianen zich aan de rumoerige jeugd.
De zesde statie bleek voor veel kinderen een mysterie. Wie was Veronica? Staat die in de bijbel? En dat andere gezicht dan? (De legende vertelt ons, gelovigen, een mooi verhaal …. )
Dat deze vrouw de lijdende Jezus troostte was voor de leerlingen op dat moment genoeg.
Het was voor hen een leerzame ervaring om de kerk weer eens nader te bekijken.
Jan Meeusen