STILTEMEDITATIE

Op donderdag 11 november, vlak voor de sluiting van de klimaatconferentie in Glasgow, was er wereldwijd een stiltemeditatie, om te bidden voor een gezonde toekomst voor onze aarde en de mensheid. De deuren van de H. Maria Magdalenakerk in Goes stonden hiervoor open. De stiltemeditatie begon om 11.00 uur. Pater Thaddy de Deckere was er namens het pastoraal team aanwezig, hij heeft enkele fragmenten voorgelezen uit de encycliek Laudato Si van paus Franciscus over de zorg voor de schepping.  Er was ook gelegenheid tot stil gebed.
Het gebed heeft mogelijk bijgedragen aan goede zorg voor de schepping en duurzame toekomst voor mensen.