RONDOM DE KERSTSTAL

In het vorige Parochienieuws ( nr. 8, achterblad ) werd aandacht besteed aan ‘ 800 jaar kerstgroep ‘.
‘ Het is een uitdaging ( … ) om mensen weer bij of rond de kerststal te betrekken. ‘ is te lezen aan het slot van het artikel. We zijn de uitdaging weer aangegaan
We bouwden de kerststal op tegen de 2e adventszondag. De bedreven vrijwilligers hadden dit vlot voor elkaar.
Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in Goes stelden we op zaterdag de kerk open. Bij de stal konden bezoekers, jong en oud, hun kerstwens in de kerstboom hangen.
Vanwege de straatmissie werd ook Het Allerheiligste uitgesteld. Vele bezoekers staken een lichtje op bij het Allerheiligste.
Dit lichtje werd door de medewerkers van de straatmissie uitgereikt op en bij het plein tussen de beide Magdalenakerken. Er was gelegenheid voor aanbidding en een gebedsintentie.
Tijdens de daaropvolgende weken mochten we wel vijf groepen schoolkinderen ontvangen. De kinderen uit Goes en Rilland kregen een kleine rondleiding in de kerk. Ze keken belangstellend naar alle figuren in de kerststal en luisterden aandachtig naar een kerstverhaal.
Aan de Lichtjestour deden we mee met een levende kerststal. Naar schatting ruim 2500 bezoekers liepen door verschillende kerken in het Goese centrum. Er werd gezongen, gedanst, muziek gemaakt en verteld over Kerst. De levende kerststal in onze kerk riep een verstilde, gewijde sfeer op.
De kerstfiguren stonden in een clair-obscur schijnsel. Voor de bezoekers werd geen toneelstukje opgevoerd. Met een tableau vivant werd het mysterie verbeeld.
De Bellringers – op de achtergrond – luisterden het geheel op met bekende melodieën.
Met wel drie kerst’nacht’vieringen waaronder een gezinsviering met kinderkoor en spel beleefden wij allen een feestelijke periode rondom het Christuskind.
Tijdens de Driekoningenviering brachten de kinderen getooid met kroon de gaven naar het altaar. Het betrof babyverzorgingsspullen ( actie Caritas ) voor behoeftige jonge ouders.
Extra informatie:
We hebben vele malen uitgelegd waarom ‘ de katholieken ‘ het Kind pas in de kerstnacht uit de kast halen en in de kribbe plaatsen.
Maar de driekoningen dan? Die kwamen toch later? Horen die dan ook niet pas tegen 6 januari ( C+M+B ) in de stal te worden geplaatst?

Jan Meeusen

Vorig artikelFoto’s kerksluiting ‘s-Heerenhoek
Volgend artikelKerkbalans