RESTAURATIE HEILIGE MARIA MAGDALENAKERK

Wat is er de afgelopen jaren is de kerk aan onderhoud uitgevoerd:

In het verleden zijn geen grote verbetering aan/in onze kerk uitgevoerd. In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft pastoor Kempers gevraagd of ik de bouwkundige zaken voor onze parochiekerk zou willen begeleiden. Hierdoor moesten wij als kerkbestuur vanaf deze periode groot onderhoud aan ons kerkgebouw gaan uitvoeren.

Als kerk hebben wij bij restauraties recht op subsidiebijdrage van het Rijk en/of de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De subsidietoezegging van het Rijk is 50% van de goedgekeurde begroting.

Doordat er de afgelopen jaren gespaard is door de parochie  en er extra giften van parochianen zijn ontvangen hebben we de afgelopen 15 jaar een groot aantal verbeteringen aan onze kerk uitgevoerd.

Koor:

De restauratie van de eerste fase het koor heeft voornamelijk aan de buitenkant plaatsgevonden. Zo is de leiendakbedekking en alle goten van het koor vernieuwd.

De glas-in-loodramen zijn opnieuw gezet en een grote hoeveelheid metsel- en voegwerk is hersteld.  Voor de aanwezige trekankers in het metselwerk is een kathodische bescherming aangebracht. Dit is een computergestuurde elektrische installatie die deze stalen ankers niet verder laat roesten.

Uiteraard heeft er een lange periode een steiger in de kerk gestaan. Aan de binnenkant is te zien dat alle scheuren zijn hersteld maar ook het stucwerk (met de schilderingen) is chemisch vastgezet. Ook het nodige (witte) schilderwerk is opnieuw geschilderd.

Vieringkoepel:

Het tweede grote restauratieplan was de restauratie van de vieringkoepel. Wederom aan de buitenkant het nodige dakwerk uitgevoerd. Ook het houtwerk van de koepel was volledig verrot en nodig aan vernieuwing toe. Het “gouden” kruis (groot 1 meter) op de koepel is vernieuwd.

De eerste periode, 1907 tot 1947, is de koepel vanuit de kerk zichtbaar geweest. Overlast van dode vliegen is de reden geweest om de koepel af te sluiten. Na het aanbrengen van het plafond is de binnenbetimmering op de zolder gedeeltelijk gesloopt en zijn er diverse leidingen over het plafond aangebracht. Bij de restauratie is ervoor gekozen om de koepel weer zichtbaar te maken. Mede omdat het altaar naar het midden onder de koepel is verplaatst. Hiervoor is ook een podium gebouwd. De banken in het transept zijn hiervoor een kwartslag gedraaid.

Verbetering platte dak boven zijpaden:

Het volgende onderdeel wat er is aangepakt is de platte dakconstructie  boven de zijpaden. De mastiekdakbedekking was slecht en bij veel regen liep het regenwater de kerk in. De onderliggende balklaag bleek niet verankerd te zijn waardoor de onderliggende gewelven gingen wijken. Dit is constructief opgelost. Ook de beglazing van de kleine rozetramen boven de zijpaden zijn opnieuw in het lood gezet. Al met al een grote ingreep aan de buitenkant. Aan de binnenkant zijn de gewelven in de oude sjabloonbeschildering hersteld.

Dit soort werk is ook in de doopkapel uitgevoerd.

Ook zijn de kerkdeuren in de voorgevel grondig verbeterd en opnieuw afgehangen.

Uitzendingen:

Omdat er behoefte was om de kerkdiensten thuis te kunnen volgen heeft het kerkbestuur enkele jaren terug besloten om onze kerkdiensten via een camera en internet elke zondag uit te zenden. In de Corona-periode wordt er door vele parochianen gebruik van gemaakt. Hiervoor is weliswaar geen subsidie van het Rijk ontvangen maar is deze installatie een waardevolle toevoeging voor alle parochianen.

Kosten:

Bovenstaande opsomming van restauratiewerkzaamheden heeft ruim €1.700.000,= gekost.

Het rijk heeft ongeveer de helft betaald maar onze parochie heeft ook ruim  800.000 euro bijgedragen.

Wat staat er op de rol:

Het valt misschien niet op maar het grote rozetraam in de voorgevel is opgebouwd uit natuursteen met daarin glas-in-lood. Ook lopen er nog stalen trekstangen door die zijn gaan roesten. Het overgrote deel van het natuursteen is daardoor gescheurd.

Het metselwerk in de voorgevel en de harststenen afdekranden op de topgevel vragen het nodige onderhoud. Enkele balk-koppen van de gordingen zijn verrot. Ook willen wij nog werkzaamheden aan de toren meenemen. Hiervoor is een subsidieverzoek door de rijksdienst gehonoreerd. Afgerond kunnen we een bijdrage max 250.000 euro verwachten. Wel moeten wij als parochie ook 250.000 euro bijdragen.

Voor dit grote bedrag doen wij een dringend beroep op jullie parochianen. Denk aan de maandelijkse collecte die speciaal bestemd is voor het restauratiefonds. Elke extra gift is van harte welkom.

Denk maar zo elke euro die wij als kerk voor de restauratie kunnen besteden verdubbelt het Rijk!

Cees Pieters, Bouwkundige kerk