R.K. DAMESKOOR CON AMORE: NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM

Met liefde zingt dameskoor Con Amore elk eerste weekend van de maand in onze sfeervolle Heilige Maria Magdalenakerk, onder de bezielende leiding van dirigent/organist Dhr. Tuur Remijn. Ook de uitvaarten en huwelijksmissen worden meestal door het koor gezongen. Met Pasen, Pinksteren en Kerstmis luisteren we ook vieringen op.
Buiten de vieringen in onze kerk zingen we 4 keer per jaar in het Gasthuis in Goes en op 1e Pinksterdag in de Emmaus-Strandkerk te Dishoek.
We repeteren 2x per maand op woensdagavond en 2x per maand op donderdagavond van 19:15 uur tot 20:15 uur in de kapel naast de kerk.
Na de repetities drinken we gezellig koffie of thee.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom gerust een keer tijdens één van de repetities luisteren en/of meezingen. Voor informatie kunt u terecht op telefoonnummer: 0113-223856.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van dameskoor Con Amore, Connie Boudens.