NIEUWJAARSTOESPRAAK

Zoals u gewoon bent aan het begin van het jaar een terugblik.
Om maar gelijk met de minder fraaie zaken te beginnen: het afgelopen jaar hebben we met een tekort afgesloten.
Ondanks al uw steun, maar zoals een ieder weet kost zo ’n mooie kerk veel geld.
Ook hebben we geen concerten kunnen verzorgen, waar we inkomsten uit halen. En het kerkbezoek is natuurlijk minimaal geweest.
Maar velen hebben de weg naar www.kerkdienstgemist.nl  gevonden en zo konden we toch met elkaar verbonden zijn.
Halverwege het jaar kreeg het pastoresteam versterking van Pater Thaddy, waar iedereen heel blij mee is. De pater gaat in Middelburg wonen zodat de verdeling boven de Schelde redelijk in evenwicht is.
Spijtig is dat onze pastoor Van Hees zich volledig moest terugtrekken vanwege zijn gezondheid. Wij wensen hem beterschap en hopen dat hij enigszins zijn oude energie terug kan krijgen.
Ook hebben we afscheid genomen van Harrie Buijssen als voorganger. Hopelijk kunnen wij nog blijven genieten van zijn bijbelcursussen, want hij heeft een scherpe hedendaagse kijk op de bijbel, die zouden we niet willen missen.
Wij danken Harrie voor al zijn inzet en ondersteuning van het pastoresteam en hopen op een gepast afscheid.
Voor onze vrijwilligers was het ook een raar jaar. Wat mag wel, wat mag niet. Heel veel dank voor alle inzet.
Dit jaar zou voor de 10de keer het kerstdiner georganiseerd worden. Willy Martens en Ellen Kramer hadden aangegeven dat dit de laatste keer voor hun zou zijn, maar dit is niet doorgaan.
Heel veel dank voor jullie inzet in de afgelopen jaren en hopelijk wordt het door enthousiaste mensen voortgezet.
Wegens privéomstandigheden stopt Piet Dam met zijn kosterschap. Dank voor al je inzet en we nemen nog op gepaste manier afscheid van je.
Onze koren hebben ook een lastig jaar gehad. Wel zingen/niet zingen, met een paar zingen, oude opnames gebruiken, alle varianten zijn toegepast.
Het nieuwe jaar zal ons hopelijk meer ruimte en verbondenheid brengen.
Gisteren bereikte ons het bericht dat Pater Paul is overleden. Van 2006 tot 2013 is hij in onze parochie pastoor geweest. Wij gedenken hem in ons gebed.
Na dit alles mag ik u namens allen een Zalig Nieuwjaar wensen.

Els Heijers, voorzitter parochiekerncommissie Goes.