NIEUWJAARSTOESPRAAK

Het jaar 2019 staat nog helemaal open voor alles wat er komen gaat.
Hopelijk ontstaat er in de Damiaanparochie een nog hechtere band en komen over weer de parochianen naar elkaar in de meest letterlijke zin van het woord. Wij als kern Goes moeten open staan voor alle initiatieven uit andere kernen en samenwerken moet hoog in ons vaandel staan.
Financieel is het onze kern weer gelukt om het afgelopen jaar rond te komen. Zelfs hebben we een positief saldo, maar tegelijkertijd missen we nog zeker 1fte binnen het pastoresteam. Dat trekt een zware wissel op de leden van het pastoresteam. Op 16 september hebben we op een geweldige manier afscheid genomen van Pastor Jeanine Heezemans, velen uit de gehele Damiaan parochie waren daarbij aanwezig.
Pastoraal denk ik, dat we ons gelukkig mogen prijzen dat leken voor willen gaan in de W+C vieringen van de zaterdagavond, zodat deze ook het afgelopen jaar weer hebben kunnen doorgaan. En ook ingepland staan voor 2019.
Bij de kostergroep is gelukkig versterking gekomen . Piet Dam heeft zich bereid verklaard, om eerst als vervanging toen Ton ziek was en vanaf 1 november naast  Florien en Ton kosterwerk te doen.
Afscheid nemen we van onze bloemengroep.. Vele jaren hebben zij met veel plezier en toewijding wekelijks voor de bloemen gezorgd. Wij zullen ze missen. Anita, Marianne Ellen en wie er ook jullie geholpen heeft , wij zijn jullie veel dank verschuldigd . We hopen dat er opvolging komt tot nu toe is het nog niet gelukt.
De kerkwacht heeft het afgelopen seizoen ruim 15.000 bezoekers voor onze kerk geregistreerd. Op eigen verzoek hebben ze meerdere dagen per week de kerk opengesteld. In de wintermaanden is er geen kerkwacht. Vanaf Pasen is dat ook het geval. Om dan vanaf begin juni tot en met Monumentendag  elke middag open te zijn behalve de maandag.
Het kerkbezoek is het afgelopen jaar iets gestegen, met goed aantal kerkgangers per week mogen wij ons nog tot een van de best bezochte kerken in het bisdom rekenen.
Onze koren hebben daar zeker ook hun steentje aan bijgedragen en hebben vele vieringen muzikaal ondersteund.
Afscheid hebben we genomen binnen Con Amore van  Kees als organist en Riet als dirigent, maar Tuur heeft het stokje overgenomen.
Op 25 november hebben we het jubileum van L’ Esprit gevierd met een feestelijk tintje en stond Angela 25 jaar ervoor als dirigente.
Tijdens de kerst hebben onze koren de vieringen weer extra opgeluisterd en was u in groten getale daarvan getuige. Wat zou het fijn zijn als we binnen de Damiaanparochie elkaar daar ook in konden versterken. Samen zouden we hele grote koren hebben.
Op Kerstdag zelf was weer het Kerstdiner, waar velen van genoten hebben en ook weer veel vrijwilligers hun inzet gaven. Van vele kanten hoorde ik dat men het heel bijzonder vond dat mensen op 1ste kerstdag tijd willen vrij maken voor een ander.
Op alle fronten wordt onze parochie ondersteund door vrijwilligers. Waarvoor wij heel dankbaar zijn. We maken ons wel zorgen dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Als u denkt ik heb nog een beetje tijd dan is er altijd wel een plekje voor u als vrijwilliger.
Voor het komend jaar gaan we proberen subsidie te krijgen voor het volgende  deel van de restauratie. De glas-in-lood ramen boven de hoofdingang  hebben veel aandacht nodig.
Wij roepen mensen op , die ideeën hebben, hoe we dit onder de aandacht kunnen brengen om zich bij ons te melden, zodat we ook bij deze restauratie niet te veel uit onze reserve hoeven te putten.
Met optimisme zijn we dit jaar begonnen. Voor u allen een Zalig Nieuwjaar!

Els Heijers, parochiekerncommissie