NIEUWJAARSTOESPRAAK

Het jaar 2023 begon droevig met het afscheid van onze geliefde pastoor Fons van Hees. Gedurende het jaar moesten 3 kerken in de Damiaanparochie hun deuren sluiten. Als eerste Lewedorp, toen Hansweert en in november ’s-Heerenhoek.
Met elkaar moesten we goed nadenken hoe we verder willen met onze geloofsgemeenschap, maar ook met onze koren en vrijwilligers.
De noodzakelijke restauraties van het dak, gevel en orgel zijn afgerond en met behulp van uw bijdragen en subsidies hebben we dit kunnen realiseren. Als parochiekern Goes hebben we het financieel met pijn en moeite rond gekregen in 2023. Dit is gelukt door uw onvoorwaardelijke steun en bijdrage aan Kerkbalans en collectes, maar ook door onze kerk gastvrij open te stellen voor anderen, zodat we huuropbrengsten hebben.
Ook vermeldingswaardig is dat we ons kerkgebouw weer konden openstellen voor Eritrese en Vietnamese vieringen.
De Katholieke Alphacursus begin 2023, was een succes. De cursus inspireerde de deelnemers. Door parochianen werden de avondmaaltijden verzorgd in de Magdalenazaal. Afgelopen jaar waren er straatmissies die veel mensen hebben laten kennismaken met onze kerk en gemeenschap.
Ook was er een lichtjestour in Goes (Kerst 2023)in samenwerking met verschillende kerken. Heel bijzonder in onze kerk een levende kerststal. Men schatte dat er wel drieduizend mensen, waaronder veel kinderen. op af gekomen waren. Een nieuwe editie in 2024 zou daarom heel mooi zijn !
Wij mogen terugkijken op mooie kerstvieringen, waarbij de gezinsviering de drukbezochtste was. Charlotte den Toonder pakt de begeleiding van kinderen en jonge gezinnen geweldig op en daardoor zijn gezinnen en dus ook kinderen weer uitgenodigd om naar de zondagse vieringen te komen. Laten we daarom meer ruimte bieden voor kinderen en jonge gezinnen. Wel moeten we ervoor zorgen dat de vieringen niet te lang worden, want dat geeft gemopper!
We gaan met hoop en verwachting het nieuwe jaar in.
In januari vindt een breed korenoverleg plaats om meer samenwerking voor de vieringen in onze Damiaanparochie te organiseren.

Op 11 februari wordt Pater Thaddy als nieuwe pastoor van H. Maria en de H. Damiaan parochie geïnstalleerd.
De bijzondere vieringen zoals het Paastriduüm en de Damiaanviering worden gezamenlijk voorbereid  in de verwachting dat velen zullen deelnemen. Daarenboven nodigen we u uit voor koffie of thee na elke viering in de Magdalenazaal.
Doordat we van het bisdom met een nieuw computerprogramma moesten gaan werken zijn er soms binnen de ledenadministratie dingen niet goed gegaan waarvoor onze excuses. Ons secretariaat heeft het tot een minimum weten te beperken, waarvoor dank!
Onze vrijwilligers, die op allerlei gebieden hebben geholpen, o.a. kerkwacht, schoonmaak, koperpoetsen, reparaties en nog vele anderen, willen we bijzonder bedanken voor hun inzet.
Laten we van 2024 een jaar maken waar we goed naar elkaar luisteren en zo samen kerk zijn. Dat geeft dat ik u namens alle leden van de kerncommissie Zalig Nieuwjaar mag wensen.

Els Heijers, voorzitter parochiekerncommissie Goes.

Vorig artikelKerkbalans
Volgend artikelNIEUWS VROUWENGILDE