KVG NIEUWS

Eerst een woord van welkom aan onze nieuwe leden. ik hoop dat u zich snel thuis voelt bij ons. Helaas hebben we van 2 leden afscheid moeten nemen: Tineke en Francien. we wensen hun nabestaanden heel veel kracht en sterkte. Het is haast niet te geloven maar we zitten weer al in december!                                                                                     In december vieren we de geboorte van Christus, die ieder op zijn eigen manier invulling geeft. De lichtjes, de gezelligheid, de December-lekkernijen en het samen gevoel. Denk ook aan diegenen die eenzaam zijn, maak eens een praatje of drink samen een kopje koffie.  We hebben natuurlijk de eerste en derde woensdag van de maand de inloopsoos. Om 14.00 uur is iedereen weer welkom voor een praatje, een spelletje of enkel een kopje koffie of thee. Op 9 december vieren we als vrouwengilde de geboorte van Christus met een korte overdenking, daarna gaan we gezamenlijk naar Marktzicht op de Grote Markt voor een vroeg Kerstdiner.

Vergeet niet om u op tijd op te geven bij Willy Janse tel. 214370 of e-mail willyjanse@zeelandnet.nl  Niet opgegeven is niet mee gaan. Ik hoop dat we u allen die avond  mogen begroeten.

We zitten dan al snel aan het einde van het jaar en kijken terug op wat er allemaal gebeurd is. De corona, het verlies van een dierbare, maar ook de fijne momenten. We houden op 12 januari 2022 de Nieuwjaarsbijeenkomst, altijd heel gezellig met een lekker hapje en drankje, aanvang 14.00 uur.

Op 19 januari 2022 lezing over Gambia, aanvang 14.00 uur.

Rest mij nog de zieken onder ons beterschap te wensen voor zover het mogelijk is.
Ik wil u allen, ook namens het bestuur, gezegende Kerstdagen en een goed en gezond 2022 toe wensen.

Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen, kom dat eens kennismaken met het Vrouwengilde, of kijk eens op www.vrouwengildegoes.nl

Graag tot ziens, Dien Janssen.