KIJK EN LUISTERGELD.

TV is belangrijk voor hen die de kerk voor korte of langere tijd niet kunnen of willen bezoeken.

Digitaal is makkelijk, want op afstand kun je op elke gewenst moment verbonden blijven.

Nu we een beperkt deel kerkgangers kunnen toelaten, lopen de inkomsten terug, maar de uitgaven blijven gelijk. Ons uit 1908 stammende kerkgebouw willen we graag behouden voor de toekomst en daarvoor zijn tegoeden nodig. Draagt u een steentje bij?

Ons bankrekeningnummer is: NL73INGB0000382244.

Met vriendelijke groeten, Drie Koningen college, collectanten  van Goes.