Kerkbalans

Zoals in de brief van “Kerkbalans” staat, is de begroting van 2021 niet sluitend en is er zelfs een tekort van € 51.000,–. Doordat de kerkdiensten maar door een beperkt aantal parochianen mag worden bezocht levert de extra collecte voor het restauratiefonds ook weinig soelaas.
Graag willen wij, als bestuur van de H. Maria Magdalenakerk, een beroep doen op de lezers van het
maandelijkse kerkblad “PAROCHIENIEUWS” voor een extra donatie voor het vernieuwen van het uurwerk in de toren.
Achterin de kerk staat een “collectebus” waarin u uw gift kunt doen.
Een bijdrage overmaken op de rekening van het restauratiefonds is ook mogelijk.
Pater Damiaanparochie kern Goes, rekeningnummer: NL13 RABO 0380550415, onder vermelding:
restauratie uurwerk toren.

Met deze oproep voor een bijdrage hopen wij binnenkort opdracht te kunnen geven voor het
restaureren/vernieuwen van het uurwerk.
Cees Pieters, bouwkundige kerk.