Kerkbalans

Ook dit jaar doet onze parochie mee aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. De inkomsten die we verkrijgen uit de actie, uw bijdrage dus, zijn hard nodig om de kerkgemeenschap draaiende te houden. U vindt bij dit Parochienieuws dan ook een schrijven van uw parochiekern, mede ondersteund door het parochiebestuur van de H. Damiaan Parochie.

Wij hopen van harte dat u ons weer wilt steunen door overmaking van uw bijdrage.

 Theo Snel, kasbeheerder parochiekern Goes

Vorig artikelRONDOM DE KERSTSTAL
Volgend artikelNIEUWJAARSTOESPRAAK