K.V.G. NIEUWS

We hebben de goed bezochte jaarvergadering weer achter de rug, met ’s middags
een gezellig optreden van Ilse Voorhoeve die nog een extra zangeres meebracht.
Zo klonken de liedjes van Annie M. G. Schmidt nog mooier.
17 april is de inloopsoos. Daar kan door de leden van het vrouwengilde ook een Paasstukje worden gemaakt als u zich van tevoren opgeeft.
21 april vieren we Pasen wat traditiegetrouw weer voor velen paaseieren en lekker eten zal zijn.
Maar wat vieren we eigenlijk? We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood, na zijn kruisiging, een belangrijk feest! Ik wens u allen fijne Paasdagen.
Dan zal op 25 april Thea van Dijk een presentatie geven over haar reis door Australië.
Ook hier ondersteunen de beelden het verhaal.
Maandag 6 mei willen we met jullie allen op reis. Het enige wat ik wil verklappen is dat we o.a naar het museumstraatje in Groede gaan.
Let op de uitnodiging, geef u op tijd op en als er plaats is mogen er introducées mee.
Hierover meer in de uitnodiging.
Zoals altijd is er op de eerste en derde woensdag van de maand weer inloopsoos.
Er is een vaste kern die altijd weer aanwezig is, maar ook anderen weten nu de weg te vinden.
Kom ook eens kijken het verplicht u tot niets en het is gezellig.
Wilt u toch iets meer weten over ons bel gerust naar Ardi tel. 228099 of Thea tel. 06-18751148. Ze vertellen u graag meer. Ook op de website staat informatie en foto’s. Neem eens een kijkje. www.vrouwengildegoes.nl
Tot ziens, Dien Janssen. ffffffffff