IN MEMORIAM FRANCINE GOVERS-NAGELKERKE

Op 2 oktober jl. is Francine overleden in de leeftijd van 98 jaren.

Francine Nagelkerke werd in 1922 geboren te Nisse.

Zij groeide op in een tijd dat de verschillen tussen ‘ paapsen ‘ en protestanten nog breed werden uitgemeten.

Ze ging werken voor het katholiek basisonderwijs.

Ze trouwde met Jan Govers die haar in 1991 ontviel.

Met haar man kreeg zij vier kinderen; René, Ad (overleden 1976 ), Ronald, en Mariska.

Vele jaren werkte zij in Goes in het basisonderwijs.

Francine heeft zich verdienstelijk gemaakt voor onze parochie.

Ze had zitting in verschillende commissies en werkgroepen.

Zij hielp de verschillende pastores met raad en daad betreffend de Eerste Communie en Vormselcatechese in de regio.

Zij was actief voor het Vrouwengilde, de ouderenbond KBO en Parochiële Missiewerkgroep.

Ook leverde zij haar bijdrage in de Raad van kerken Goes e.o. in de organisatie van de interkerkelijke kerstzangdiensten en de zondagen van de Eenheid.

Francine was een actieve vrouw. Ze genoot van gezelschap. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon waren een grote vreugde.

Een vrouw naar Gods hart. Een eigenzinnig lid van ‘ Gods volk onderweg ‘  in de bloeitijd van Vaticanum II en de oecumene.

Haar laatste jaren in Ter Valcke waren helaas stille jaren. Het deed haar verdriet dat er zo weinig mensen ‘ uit die mooie tijd ‘ nog eens op bezoek kwamen.

Gesterkt door de ziekenzegen in bijzijn van haar familie is zij overleden. Op 7 oktober jl. werd de gebedsdienst ten afscheid gehouden. Francine is in besloten kring gecremeerd.

Gedenken wij haar in onze gebeden.

Jan Meeusen