ELISABETH – BEZOEKGROEP

Deze bezoekgroep van onze parochiekern zorgt er sinds jaar en dag voor dat de zieken en ouderen in onze parochiekern aandacht ontvangen ‘vanuit de Kerk’. Dit wordt gedaan vanuit de oproep van Christus zelf: ,,Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht’’. (Mattheüs 25, 36.) De werkgroep wordt gesierd met de naam ‘Elisabeth’, verwijzend naar de beschermheilige van de zieken en de Caritas, de H. Elisabeth van Thüringen (1207 – 1231.) Feestdag 19 november. ‘Diaconie’ is het Griekse woord voor ‘dienst’.

In deze Coronatijd is het bezoek wat minder geworden, vooral in de verpleeghuizen en de zorginstellingen kunnen we nog niet altijd terecht.

Ook in de thuissituatie is men wat voorzichtig. Ook onze leden passen daar ook voor op.

Als u toch iemand zou willen ontvangen, ook bij ziek zijn of ziekenhuisopname kunt u altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat. Deze zijn altijd te bereiken op dinsdag en donderdagochtend, van 9.30 tot 12.00 uur.

Vergeten doen we u niet. Al enkele hebben een kaart ontvangen rondom Pasen, en bij verjaardagen vanaf 80 jaar en huwelijksjubileum. En over een paar weken met Kerstmis doet de groep ook altijd wat. Ook in de tehuizen worden de mensen niet vergeten, dit jaar zal het misschien anders zijn als u het gewend bent.

Elisabeth – Bezoekgroep.