Een mooi feest voor de H. Pater Damiaan

Op 8 oktober jl. zongen we met een groot gelegenheidskoor o.l.v. Tuur Remijn en Kees Boonman, de H. Pater Damiaanviering. Alle leden van de koren uit de Pater Damiaanparochie waren uitgenodigd om in deze viering mee te zingen. Het priesterkoor was ‘heerlijk vol’ en ook rond de altaartafel en in de kerk was het ‘goed gevuld’.
De liederen, die Tuur zorgvuldig uitgezocht had, klonken prachtig en massaal. Ook werd de bijzondere ‘Mis van de Heilige Geest’ van Frans Bullens gezongen.
Het thema van de viering was, ‘Moeder aarde, een groene roeping’. Pater Thaddy noemde in zijn preek dat dit thema de vraag oproept hoe wij respectvol om moeten gaan met de aarde als Gods geschenk.
De kinderen hadden in de kindernevendienst een mooie bloem gemaakt. De betekenis werd door Charlotte den Toonder uitgelegd: ‘de kinderen hebben de zon laten schijnen omdat ze dankbaar zijn voor alles wat we van God hebben gekregen’.
Aan het eind van de viering sprak Pater Thaddy een woord van dank aan iedereen die bijgedragen had aan het tot stand komen van deze viering. Ook het gelegenheidskoor o.l.v. onze organistdirigent Tuur en gastdirigent Kees Boonman, mocht best een applausje hebben. Dat er nog veel gelegenheden mogen komen waar we weer samen kunnen zingen.
Er kwam nog een extra bedankje aan het adres van Tuur. Dit was dik verdiend, want hij heeft veel werk verricht voor deze viering. Ook dank namens de koorleden die door hem voorzien werden van een duidelijk programma en de nodige partituren. Natuurlijk ook Kees bedankt voor het dirigeren en alle koorleden voor het zingen. Tenslotte een bedankje aan de mensen in de kerk voor de geslaagde samenzang. Die waren eigenlijk samen het grootste koor wat die ochtend optrad.

Connie Boudens, Dameskoor Con Amore

Vorig artikelSamen met Kerst: Een diner voor wie niet alleen wil zijn met Kerst!
Volgend artikelKBO ACTIVITEITEN