DANK AAN PASTOR BUIJSSEN

In de afgelopen periode was pastor Harry Buijssen de vaste voorganger in de eucharistieviering op dinsdagmorgen in onze kerk. Tijdens de ziekte van pastoor Van Hees zorgde hij er voor dat deze weekviering door kon gaan. Inmiddels is pastoor Fons van Hees weer zo ver hersteld dat hij steeds meer taken kon hernemen. Fons van Hees heeft met pastor Harrie Buijssen besproken dat hij zelf de vieringen op dinsdagochtend weer overneemt. Feitelijk nemen we daarmee afscheid van Harry Buijssen als voorganger in onze kerkdiensten. We danken hem voor zijn trouwe verzorging van de dinsdagochtend-vieringen, en we hopen hem nog vaak als kerkganger in onze kerk te ontmoeten.

 Geerten Kok, teamleider

Vorig artikelBEZOEK vanuit de parochie
Volgend artikelspecificatie collectes t/m 20 mei