CARITASCOLLECTES

31 oktober – 1 november 2020   :  € 37,20
Regionaal project:
Stichting Vrienden Cliënten van Emergis
5 – 6 december 2020                   : €  83,45
Sint Nicolaas / Kerstactie
12 – 13 december 2020               : €  65,30
Bisschoppelijke Adventsactie
4 januari 2021                             :  €  42,30
Bijzondere noden parochianen
7 februari 2021
Cordaid Memisa                         :   € 37,50

Hartelijk dank voor uw gaven.
Caritaskern Goes