CARITASCOLLECTES

7 februari 2021          Cordaid Memisa                            :     € 37,50
7 maart 2021             Vastenactie                                  :     € 73,55
11 april 2021              Elisabethdiaconie                         :     € 32,10
2 mei 2021                 Stichting Netherlands-Sri Lanka    :     € 47,00

Hartelijk dank voor uw gaven.
Caritaskern Goes