CARITASCOLLECTEN 2020

1 – 2 augustus 2020                    :      €     68,60
Cordaid Mensen in nood
5 – 6 september 2020                  :     €      71,20
Elisabethdiaconie
26 – 27 september 2020             :     €      115,70
Goese Missionarissen

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Caritaskern Goes.