CARITASCOLLECTEN 2018

5 – 6 mei 2018                             :   €    212,80

Hospice Het Clarahofje

2 – 3 juni 2018                            :     €    367,41

Zondag voor de Diaconie 

30 juni – 1 juli 2018                     :     €   177,85

Stichting Netherlands/Sri Lanka

4 – 5 augustus 2018                      :   €   157,60

Noodopvang De Bevelanden

1 – 2 september 2018                  :    €   184,40

Elisabethdiaconie

29 – 30 september 2018              :    €   253,43 

Goese Missionarissen

10 – 11 november 2018              :    €    231,75

Regionaal project: Het Palabana Kinderdorp

1 – 2 december 2018                   :     €   200,30

Sint Nicolaas / Kerstactie

15 – 16 december 2018               :     €  229,60         

Bisschoppelijke Adventsactie

Hartelijk dank voor uw gulle gaven,
Caritaskern Goes