Caritascollecte in februari en maart

De opbrengst van de Caritascollecte in februari is bestemd voor Cordaid Memisa. Cordaid Memisa zet zich al vele jaren in voor verbetering van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en sterfte kunnen leiden. Cordaid Memisa werkt er op tal van fronten aan om moedersterfte en babysterfte terug te dringen. Zodat meer en meer moeders in leven blijven. En steeds meer kinderen bij hun eigen moeder kunnen opgroeien.
De opbrengst van de Caritascollecte in maart is bestemd voor de Voedselbank De Bevelanden. De Voedselbank helpt mensen met een inkomen onder de armoedegrens door ze tijdelijk te voorzien van een wekelijks voedselpakket.

Caritaskern Goes

Vorig artikelbrief aan parochianen 6 januari 2023
Volgend artikelWIJZERPLATEN