BLOEMENGROEP

In januari stoppen de dames van de bloemengroep. Zij hebben jarenlang met veel plezier en goed resultaat de bloemen in de kerk verzorgd. Wij zijn ze daar heel dankbaar voor.
Maar u begrijpt het al: wij zijn op zoek naar nieuwe mensen, die de bloemen willen verzorgen.
Als u tijd en zin hebt, meld u dan aan bij mij of bij het parochiesecretariaat.
Els Heijers, voorzitter parochiekerncommissie, tel. 06 – 20519594.