GOED OUDER WORDEN: over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid

Hoewel sociale verbondenheid van belang is in alle fasen van het leven, is dat zeker zo als mensen ouder worden.
Ouderen hebben relatief vaker te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het verlies van werk, het overlijden van dierbaren, fysieke beperkingen of geestelijke achteruitgang. Ze moeten leren omgaan met deze omstandigheden en gebeurtenissen en nieuwe ankers vinden voor de ervaring van een zinvol leven.
Welke mogelijkheden hebben ouderen hiertoe?
Cruciaal is het vinden van een goed evenwicht tussen individuele autonomie of onafhankelijkheid enerzijds en verbondenheid met betekenisvolle anderen anderzijds.

Prof. dr. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Belangrijke thema’s in haar werk zijn eenzaamheid, sociaal isolement, sociale verbondenheid, sociale vitaliteit van de leefomgeving en zingevingsvragen.

 

Lezing:             26 september 2017

Tijdstip:           inloop vanaf 14.00 uur, aanvang lezing 14.30 uur

Plaats:            de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek, Blikhoek 4

Aanmelden:      per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl                                           telefoon:    pastoraal centrum 0113 – 218610

 

Vorig artikelBIJ DE HEER TE GAST IN WOORD EN BROOD
Volgend artikel‘t vuurtje doorgeven