cursus uitreiken communie

Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. Aan hen wordt thuis, in het zorgcentrum of in het ziekenhuis de Communie gebracht.  Veelal zijn het vrijwillig(st)ers die de Communie brengen.             Ook tijdens vieringen  zijn er vaak vrijwilligers die helpen de Communie uit te reiken. Hoe kun je op een passende wijze met dit sacrament omgaan?

In NOVEMBER en wel op 3, 10 en 17 november wordt er een cursus aangeboden voor de vrijwillig(st)ers die de Communie bij mensen thuis (gaan) brengen.

Tijdens deze drie middagen, van 14.00 uur – 16.00 uur  komen thema’s aan de orde als de betekenis van de Eucharistie en de communievieringen, de kerkelijke regels over het bewaren en het uitreiken van de Communie en over hoe samen gebeden kan worden.

De cursus wordt gegeven door Norbert Schnell ( rector van de priester –en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven) en Han Akkerman ( pastoor van de Norbertusparochie  te Roosendaal).

Cursusplaats:  de pastorie in Heinkenszand

Heeft U belangstelling om deel te gaan nemen aan deze cursus?                                                                                             Meldt U zich dan aan, voor 24 oktober a.s. bij het Pastoraal centrum te Goes:pastorteam@zeelandnet.nl ;  telefoon : 0113   218610

of : bij Ria Mangnus, e-mail: R.Mangnus@zeelandnet.nl

Vorig artikelWie helpt ons aan een originele naam?
Volgend artikelgesprekspunten parochiebestuur van september