CURSUS DIACONALE JOURNALISTIEK

Met de cursus Diaconale Journalistiek organiseert het Sint Franciscuscentrum in samenwerking met de Pater Damiaanparochie in september 2017 een reeks van vier avonden om parochievrijwilligers hun journalistieke talent te laten ontdekken en te verbeteren.

Wiel Hacking is binnen het pastorale team verantwoordelijk voor de portefeuille diaconie. Hij zegt: ‘Zichtbaar maken van de diaconie is niet bedoeld om onszelf als kerk op de borst te slaan. Het gaat erom te laten zien, dat we mensen van de kerk actief betrokken zijn bij concrete mensen in knelsituaties. Dat is immers een van de kerntaken die we vanuit het evangelie te vervullen hebben. Bij dit zichtbaar maken van de diaconie kan een cursus als deze goede diensten bewijzen.’

 

Kneepjes van het vak

Ervaren docenten en vakjournalisten leren de deelnemers een aantal ‘kneepjes van het vak’. Aan de orde komen: ‘het nieuwsbericht’, ‘het interview’, ‘het beeld bij het nieuws’ en ‘mijn eigen kanalen’. De cursus is bedoeld voor parochievrijwilligers en pastorale krachten die actief zijn in het dienstwerk van de kerk aan de kwetsbaren in de samenleving (diaconie). Op dit vlak gebeuren immers veel activiteiten die nieuwswaardig zijn. De oefeningen en opdrachten zijn erop gericht om de initiatieven die er zijn voor de medemens beter zichtbaar te maken.

 

Zichtbare diaconie

De cursus Diaconale Journalistiek maakt onderdeel uit van het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’, dat bedoeld is om de zichtbaarheid van de diaconie in het Bisdom van Breda te verbeteren. Projectmedewerker Marc de Koning leidt de cursus. Marc: ‘Het is niet altijd vanzelfsprekend om te praten over wat je doet voor de naaste. “Zorgen voor elkaar doe je gewoon, daarover praat je niet,” hoor ik nog wel eens. Aandacht vragen voelt ongemakkelijk en zeker bij diaconie past bescheidenheid. Als het echter betekent dat je opkomt voor de kwetsbaren, kun je je communicatie maar beter zo goed mogelijk organiseren. Dat is ook het uitgangspunt bij deze cursus. We gaan mensen leren hoe ze het verhaal zo goed mogelijk kunnen overbrengen.’

 

Meer informatie: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/cursus-diaconale-journalistiek

 

Praktisch

Data: Maandagavonden 4, 11, 18 en 25 september 2017 van 19:00 tot 21:00 uur

Locatie: Willibrorduszaal, Deken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek

Kosten: € 50,= p.p. voor de gehele cursus

Aanmelding: opgave@sintfranciscuscentrum.nl (De cursus biedt ruimte aan maximaal 20 deelnemers)

Vorig artikelOVERGAVE
Volgend artikelANBI PUBLICATIEPLICHT