parochiebestuursvergadering 29 augustus

  • Er vond een gesprek plaats met de voorzitter college van bestuur van Stichting Prisma, dhr. Rinus Voet. Beide partijen vonden het erg prettig om eens met elkaar van gedachten te wisselen over identiteit op de basisscholen. Naast kennismaking is er uiteraard gekeken naar de wijze waarop we samen “op de werkvloer” iets kunnen betekenen voor de scholen.
  • Door onderbezetting in het pastoraal team (door niet te vervullen vacature) wordt gevraagd om extra uren secretariële ondersteuning voor het team. Het bestuur gaat hier naar kijken.
  • Op 28 augustus is een eerste bijeenkomst geweest van de werkgroep parochieplan. Deze werkgroep dient een raamwerk te maken voor de terreinen pastoraat, gebouwen, financiën, personeel, geloof en communicatie, zodat het voor het pastoraal team, besturen en kernen helder is waar wij naartoe werken in 2022.
  • Het bestuur heeft een offerte voor een inspectie van de bliksembeveiliging voor de kerkgebouwen van onze parochie goedgekeurd.
  • De jaarrekening 2016 van onze parochie is door het Bisdom goedgekeurd.
Vorig artikel
Volgend artikelBericht over pastor Bernard van Lamoen