gesprekspunten parochiebestuur van september

Gesprekspunten parochiebestuur Pater Damiaan in vergadering 1 september te Goes

Misintenties: Het beleid betreffende misintenties, die naar aanleiding van de collecte bij een uitvaart worden gepland is voor sommige parochiekernen onduidelijk. Daarom komt dit punt in de volgende bestuursvergadering aan bod.

 Openingstijden Pastoraal Centrum: mogelijk vindt er op termijn een aanpassing plaats.

 Begroting 2017: De penningmeester hoopt van de kasbeheerders vóór 15 oktober 2016 de begroting van de parochiekernen te ontvangen. Het bestuur gaat akkoord met de begroting samenwerkingsverband H. Pater Damiaanparochie en H. Maria Parochie, versie 26 augustus 2016. Deze begroting zal nog in de bestuursvergadering van de Mariaparochie en het besturenoverleg aan de orde worden gesteld. De kernen gaan akkoord met de verdeelsleutel en de cijfers zijn vastgesteld.

Kerktelevisie: Als onderdeel van ons streven om onze parochianen meer digitaal te bereiken, zou kerktelevisie hieraan bij kunnen dragen. Informatie hierover wordt aan de bestuursleden meegegeven met het verzoek om deze mee te nemen naar de eigen parochiekern ter bespreking en af te tasten of de parochiekern ervoor voelt.

Toewijzing Damiaanviering 2017:
In 2017 vindt de Damiaanviering plaats in ’s-Heerenhoek en wel op zondag 8 oktober.

Rilland: Voor parochianen, die in Rilland uitgeleide willen doen, bestaat hiertoe de mogelijkheid  in “De Levensbron”.

Kwadendamme: Half augustus is opdracht gegeven aan bouwgroep Peeters voor de uitvoering van de tweede fase van de restauratiewerkzaamheden.

Pastoraal plan:
Cas van Beek ( teamleider) is tot 1 oktober 2016 beschikbaar. De komende weken benut hij om het pastoraal plan af te maken. Gesprekken met emeriti en koren over de wijzigingen ten aanzien van de weekendvieringen vinden in de komende weken plaats.

Vergaderdata:
Op maandag 31 oktober en dinsdag 13 december worden de laatste bestuursvergaderingen van 2016 gehouden. 29 september is gepland voor de bespreking van het totale pastorale plan.

 

 

Vorig artikelcursus uitreiken communie
Volgend artikelwaarom ? daarom!