gesprekspunten parochiebestuur juni 2016

  • De jaarrekening over 2015 is vastgesteld. Parochiekernen doen hun uiterste best om binnen de gestelde kaders verantwoord en zuinig om te gaan met de middelen. Het lukt niet altijd om met blauwe inkt inkomsten en uitgaven op gelijk peil te krijgen.
  • Gezamenlijke inkoop energie, kaarsen en kerkelijke benodigdheden. Door overleg proberen we gezamenlijk zo verstandig/voordelig mogelijk kosten op dit gebied te drukken.
  • Pater Damiaanviering zondag 9 oktober. Deze viering wordt verplaatst naar Ovezande, wegens andersoortige activiteiten op de geplande locatie ’s-Heerenhoek.
  • Vaststelling reglement begraafplaatsen Lewedorp, Heinkenszand, Kwadendamme en ’s-Heerenhoek.  Deze kernen beschikken over een  begraafplaats in eigen beheer en trekken qua regelgeving samen op, conform de richtlijnen van het bisdom.
  • Vitaliteit en zelfdragendheid 2015-2016. Hierover zullen in elke parochiekern gesprekken plaats vinden ten einde metingen te kunnen vaststellen.
  • Bernard van Lamoen; na de vakantie zal pastor Van Lamoen proberen zoveel mogelijk taken weer op te pakken.
  • Bisschopsbezoek 28 juni: dagprogramma vastgesteld.
  • Pastoraal plan: verslag van de besprekingen die in de afgelopen periode met diverse parochiekerncommissies zijn gevoerd. We verwachten na de zomervakantie met een uitgewerkt plan te kunnen komen.
  • Bestuurswisselingen: Ad Lijmbach treedt af; Els Heyers-Bakker is herbenoemd.

 

 

Vorig artikelOpen Monumentendag
Volgend artikeloverdracht secretariaat