bestuursvergadering mei 2018

Op dinsdag 8 mei kwamen de bestuursleden van de Pater Damiaanparochie in ’s-Heerenhoek bijeen en de navolgende punten werden besproken:

  • Voortgang parochieplan ( zie hierover de maandelijkse bijdrage ‘de bakens verzetten’ achterop PN blad.
  • Pastorale brief over kerkgebouwen ( zie hierover bijdrage Wiel Hacking).
  • Hoe versterken we de parochiële eenheid binnen onze Pater Damiaan, of blijven we voorlopig ons nog focussen op de eigen parochiekern? Een visie hierover werd door pastoor Van Hees toegelicht en zal binnenkort in elke parochiekern verder worden besproken.
  • Wat doen we met de privacyverklaring AVG ( algemene verordening gegevensbescherming)? Hierover publiceren we de laatste nummers, omdat deze wetgeving op 25 mei ingaat.
  • Automatisering administratie ( financieel en ledenbestand) mede in het kader van de privacywetgeving moeten zaken worden bijgesteld).
  • Aftredende en hernoembare bestuursleden volgens schema bisdom Breda per 1 juni 2018. Hierover volgend nummer meer duidelijkheid.
  • Vacante functie vicevoorzitter. Er wordt nog gezocht naar een opvolger.
  • Mutaties binnen pastoresteam ( pensionering Jeanine Heezemans, tijdelijke invulling door Katrien van de Wiele) en hoop op uitbreiding team op korte termijn
  • Contacten met bisdom over diverse zaken aangaande gebouwen.

 

Vorig artikelnieuwe cursus theologische verdieping
Volgend artikelafsluiting schooljaar 2017-2018