Bericht over pastor Bernard van Lamoen

Namens het pastorale team van de heilige Pater Damiaanparochie en de heilige Mariaparochie volgt hieronder een mededeling over de gezondheidstoestand van pastor Bernard van Lamoen.
Op maandag 5 oktober is hij met aanhoudende buikklachten opgenomen in het ziekenhuis. Er is helaas geconstateerd, dat hij lijdt aan kanker in een vergevorderd stadium. De alvleesklier is aangetast en er zijn zodanige uitzaaiingen dat behandeling niet meer mogelijk is.

Hij zelf schrijft – in een brief, vrij uitvoerig zoals we dat van hem gewend zijn –
heel openhartig over zijn situatie. Deze brief kunt u hier downloaden.
In dit document staan ook contactgegevens vermeld, voor het geval u hem en zijn gezin een bemoedigend woord wilt toesturen per post of per e-mail.

Tijdens de voorbeden in de kerkdiensten van 21 en 22 oktober is een bijzonder gebed uitgesproken voor pastor Van Lamoen en zijn gezin:

Wij willen bidden voor pastor Bernard van Lamoen,
voor zijn vrouw Arminda en voor hun kinderen Joël en Daniële.
Dat zij in deze verdrietige omstandigheden elkaar nabij kunnen zijn,
en dat zij kracht mogen vinden in Gods troostende nabijheid,
ook al voelt het misschien alsof de hemelse Vader verder weg is dan ooit.
Wij bidden dat de tijd die hen nog gegeven is
een tijd mag zijn van onderlinge verbondenheid,
ook met alle andere mensen die hen dierbaar zijn.
Geef, God, dat uw genade en uw kracht gevoeld wordt
door allen die zich verbonden weten met pastor Van Lamoen en zijn gezin.

 

Vorig artikelparochiebestuursvergadering 29 augustus
Volgend artikelKerstkaarten voor justitiepastoraat