benoeming nieuwe teamleider pastoraal team ‘Boven de Schelde’

Het bestuur van het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ ontving afgelopen week een brief van de bisschop van Breda, waarin hij de goedkeuring gaf aan de aanstelling van een nieuwe teamleider van het pastoraal team.

Volledigheidshalve verwijzen we naar de officiële brief.2020-10-21 100-22-2020 Teamleider Bovende de Schelde