Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens rapporteert jaarlijks over de mensenrechten in Nederland. Dit jaar staan armoede en sociale uitsluiting centraal. Er is een belevingsonderzoek naar armoede uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn voor mensen die bekend zijn met armoedeproblemen, niet verwonderlijk. Er wordt aangetoond dat armoede leidt tot (het gevoel van) uitsluiting. Wie in armoede leeft onderneemt minder activiteiten, heeft vaker het idee dat hen niets gevraagd wordt en er is veel schaamte. Het gevoel van waardigheid wordt aangetast.   De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet (zoals het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven.

Het College doet ook aanbevelingen aan de overheid. Zo, roepen ze de overheid op om een nationaal programma voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te ontwikkelen en daarbij samen te werken met gemeenten, belangenorganisaties en mensen in armoede.

Een samenvatting van het onderzoek kan worden gedownload via https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/37645

 

Bron: Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede, 10 juni 2017

 

Vorig artikelZeeuws pleidooi basisinkomen
Volgend artikelSabbatsverlof Jeanine Heezemans