Voortgang Parochieplan

In mei 2019 is door de besturen van de Heilige Maria Parochie Walcheren en van de Heilige Pater Damiaanparochie de definitieve versie vastgesteld van het Parochieplan, dat inmiddels aan de bisschop is aangeboden. Daaraan voorafgaand zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarop vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie Walcheren en de parochiekerncommissies van de Heilige Pater Damiaanparochie zijn bijgepraat over de inhoud van het Parochieplan. Opmerkingen die tijdens deze bijeenkomsten zijn gemaakt hebben voor het grootste deel hun weg gevonden naar de definitieve versie van het Parochieplan. Hoe gaat het nu verder?

Op 23 september wordt het parochieplan besproken met de bisschop. De werkgroep Parochieplan heeft de volgende planning gemaakt voor het vervolg:
– op 26 september evalueren de twee parochiebesturen de bespreking met de bisschop
– op 9 oktober bespreekt de werkgroep Parochieplan de aangeleverde inzichten (van 23 september en 26 september). Daarna zal dit alles verwerkt worden in een aangepaste versie van het Parochieplan.
– op 24 oktober vindt een presentatie van het Parochieplan aan de parochiekerncommissies van de Heilige Damiaanparochie en de vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie plaats (te Lewedorp)
– op 12 november vindt een presentatie van het Parochieplan plaats aan alle belangstellende parochianen van beide parochies te Lewedorp
Bij bovenstaande planning is rekening gehouden met de vakanties van pastoor Fons van Hees (begin november) en van pastor Wiel Hacking (september-oktober).

Als het u betreft: weet u welkom op de betreffende bijeenkomsten. Het gaat om de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap Boven de Schelde.