Voortgang Parochieplan Boven de Schelde

Op 23 september heeft een grote delegatie van de besturen van de Heilige Maria Parochie Walcheren en van de Heilige Pater Damiaanparochie alsmede het complete pastorale team een goede bespreking gevoerd met bisschop J. Liesen en zijn staf over het parochieplan 2019-2022.

De bespreking is in goede sfeer verlopen en heeft tot resultaat, dat het plan op een aantal punten van aanvullende suggesties is voorzien. In grote lijnen blijft de strekking van het plan overeind. De suggesties zullen nog worden verwoord in een brief, die door de heer Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw, naar verwachting eind oktober zal worden verstuurd.

Een en ander betekent, dat de eerde geplande presentaties van het parochieplan op 24 oktober (aan parochiekerncommissies van de Damiaanparochie en aan vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie Walcheren) en op 12 november (aan belangstellende parochianen) moeten worden uitgesteld. Uiteraard zult u nog vernemen, wanneer de presentaties dan wel zullen plaats vinden.

Vorig artikelKringviering in Goes
Volgend artikelJongerenbedevaart naar Rome