VIJFHONDERD JAAR REFORMATIE

Op maandag 29 mei was prof. dr. Peter Nissen in Kruiningen. Als voormalig hoogleraar kerkgeschiedenis (tegenwoordig is hij aangesteld voor spiritualiteitstudies aan de Radbouduniversiteit Nijmegen) heeft hij een goed inzicht in de oecumenische ontwikkelingen van de laatste vijfhonderd jaar. In zijn lezing gaf hij blijk van een grote belezenheid over de kerkelijke ontwikkelingen vanaf Luther. Zijn manier van spreken deed de toehoorders bijna vijf kwartier onafgebroken aan zijn lippen hangen. ‘Een rasverteller,’ zo kenmerkte een van de aanwezigen de inleider. Minstens een verrassend inzicht heeft de avond opgeleverd: het vastspijkeren van de 95 stellingen is uit historisch oogpunt een twijfelachtige aanname; eerder een soort legende die in het leven is geroepen door Philip Melanchton, de eerste uitgever van Luthers complete werken.

Niet alleen wist Peter Nissen de historische ontwikkelingen vanaf de Reformatie in het juiste perspectief te plaatsen, ook de reële vooruitzichten voor de oecumene vandaag en morgen hebben de aanwezigen geraakt en bemoedigd. Zo luidde een van de inzichten aan het einde van zijn spreekbeurt, dat het belangrijker is om te leren van de diversiteit in de geloofsbelevingen dan die te beschouwen als een bedreiging. Ook komt het erop aan verdraagzaamheid te betrachten op basis van het besef van de voorlopigheid van onze geloofsinzichten. En tenslotte: oecumene gebeurt vooral aan de basis; samen doen wat je samen kunt doen, zonder te wachten op de ‘voltooiing’ van de ‘officiële’ oecumene.

 

Als vervolg op deze boeiende avond zullen we op zaterdag 28 oktober van 13.30 tot 17.00 uur een bezoek brengen aan de zusters Benedictinessen in Oosterhout. We wonen het middaggebed bij, krijgen een inleiding over de geschiedenis en het toekomstideaal van de Benedictinessen, en er is gelegenheid om ‘rond te neuzen’ in het winkeltje waar ansichtkaarten, boekjes en producten van het Kunstatelier aangeschaft kunnen worden. Bij gunstig weer kan er een wandeling worden gemaakt in de wijngaard, de moestuin, de kruidentuin, de fruittuin en langs de bijenkasten. Kosten (los van vervoer) € 12,50 per persoon.

 

Wiel Hacking, pastoraal werker

Vorig artikelMondig of mond dicht?
Volgend artikelOVERGAVE