vastenactie 2019

‘Als de kerk niet dient, dient zij tot niets’. Met deze uitdagende one-liner wilde J. Gaillot, bisschop in de Franse plaats Evreux, in de jaren 90 van de vorige eeuw de kerk op haar plaats zetten. Niet de interne discipline maakt de kerk tot wie zij in essentie is, volgens Gaillot. Maar het gaat om de vraag of de kerk dienstbaar is tegenover mensen die maatschappelijk in de marge terecht zijn gekomen. Of anders gezegd: aan de vruchten kent men de boom. Als de kerk vruchtbaar is in haar dienst aan mensen in nood, dan is zij kerk in de evangelische betekenis.

            De Bisschoppelijke Vastenactie geeft – ieder jaar in de aanloop naar Pasen – vorm aan de dienstbaarheid van de kerk aan mensen die een beroep op ons doen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar het gebruik van schoon water. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

            Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijnwerpers. Als voorbeeld kan hier genoemd worden: watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië.

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen dorpen van Flores. Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke kinderen kunnen niet goed studeren.

            Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en de zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani. Er worden openbare toiletten gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Ook is er aandacht voor educatie. Op school krijgen de kinderen les in gezondheid en hygiëne. Daarnaast worden er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de inwoners in staat zijn zelf de watervoorzieningen te onderhouden, zoals reservoirs, pompen, tappunten en pijpleidingen. Het EVIDENCE project werkt aan het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van de dorpsbewoners. Dit doet de Caritas organisatie van het aartsbisdom Ende, in samenwerking met de dorpsbewoners.

U kunt uw bijdrage storten via https://www.vastenactie.nl/nl/steunons/doneren

Wiel Hacking, pastoraal werker

Vorig artikelHet moet anders, want het oog wil oog ‘wat’…
Volgend artikeluitnodiging wereldvastenmaaltijd