Vacature teamassistent (m/v)

De huidige teamassistente gaat in mei 2021 met pensioen. Daarom is het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ – Heilige Maria Parochie Walcheren en Heilige Pater Damiaanparochie (De Bevelanden en Schouwen Duiveland) – op zoek naar een

teamassistent (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte) per 1 maart 2021

Wat zijn uw taken?
Op het Pastoraal Centrum in Goes voert u secretarieel ondersteunende werkzaamheden uit ten behoeve van en in samenspraak met de leden van het pastorale team. De teamleider is hierbij uw leidinggevende.
Uw taken bestaan onder andere uit:
• Notuleren teamvergaderingen en assisteren bij opstellen van de agenda
• Uitvoeren van uit het teamverslag voortvloeiende werkzaamheden
• Uitwerken en bijhouden van het rooster
• Voorbereiden en afwikkelen correspondentie van en voor het pastoraal team
• Secretariële voorbereiding activiteiten
• Kopieerwerk
• Verzenden van stukken
• Bijhouden agenda en bereikbaarheid van teamleden
• Maken van afspraken in opdracht van het teamleden
• Postbehandeling ten behoeve van het team
• Archivering

Tevens bent u gastvrouw/heer voor wie het Pastoraal Centrum bezoekt tijdens kantooruren (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur). Een deel van de werkzaamheden kan ook thuis worden uitgevoerd. Daarnaast neemt u de telefoon van de teamwacht waar voor binnenkomende verzoeken om uitvaarten of ziekenzalving/zegening). De teamwacht is 7 dagen per week bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur; in het weekend wordt u vervangen door een team van vrijwilligsters. Een volledig overzicht van alle werkzaamheden is te verkrijgen bij Plonie Paree, teamassistente (pastorteam@zeelandnet.nl)

Wat verwachten wij?
U heeft een secretariële opleiding en relevante ervaring op minstens MBO niveau. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent bekend met de gangbare computerprogramma ‘s en het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Een flexibele instelling en het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken strekken tot aanbeveling. Een nauwgezette werkhouding is eveneens van belang. Ook verwachten wij dat u vertrouwd bent met de katholieke geloofstraditie en daar uiting aan geeft als praktiserend katholiek. U bent bereid om nadere vorming en toerusting door het bisdom te volgen .

Wat bieden wij?
U zult werken in een dynamische organisatie, waarin uw creativiteit heel goed tot haar recht kan komen. Begeleiding van uw werkzaamheden door de teamleider is vanzelfsprekend, evenals een gedegen inwerktraject door de huidige teamassistente. De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van het Bisdom (functiegroep B rechtspositie voor lekenpersoneel, € 1.914 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Een Verklaring Omtrent Gedrag dient overlegd te worden voordat u kunt worden aangesteld.
Sollicitaties (met bijgevoegde cv) kunnen tot 1 december 2020 worden aangeleverd bij Els Heijers, bestuurslid (portefeuille personeel) els@zeelandnet.nl.