TIEN-PUNTEN-PLAN

In alle kernen is de afgelopen weken teruggekeken naar 2016 en vooruitgeblikt naar de toekomst. Begrotingen en financiële verslagen gaan van bestuurstafel naar de parochianen om hen te overtuigen dat meedoen & meedenken erg belangrijk zijn!

Geloof reikt verder dan cijfers en getallen. We weten niet waar en hoe God met ons optrekt, maar toch verdient het aanbeveling om ontspannen op tocht te gaan en met een zekere blijheid te blijven geloven in het visioen dat God ons niet loslaat.

We weten ook dat we niet alles van de genade en de liefde van God kunnen laten afhangen. Concrete aanzetten zijn nodig om de toekomst met vertrouwen in te kunnen gaan.

Leo Fijen ( bekend van KRO-NCRV- levensbeschouwelijke programma’s en schrijver) noemt in zijn recente boek ‘Loslaten en thuiskomen’ een tien-punten-plan waarmee elke kern en zeker onze parochie hun voordeel mee kunnen doen in komende besprekingen.

  1. Stop met klagen. Klagen heeft geen zin en stoot belangstellenden af.
  2. Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar opzoeken. Wat er ook gebeurt, welke plannen er van hogerhand ook komen; je kunt bij elkaar blijven komen in huiselijke kring, buurtcentra of ruimte die je kunt delen met andere christenen. Blijf de band met elkaar bewaken en bewaren.
  3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving. Veel kerken zijn naar binnen gekeerd en hebben geen boodschap meer aan het leven buiten de kerk.
  4. Laat in de liturgie het leven van alledag meeklinken. God die met mensen optrekt gaat ook over ieder van ons. Veel mensen die vaak op zondag in de kerk komen, hebben niet de indruk dat die viering God met hun leven verbindt.
  5. Gebruik scharniermomenten van het leven. Mensen komen soms maar af en toe in de kerk: bij begin en einde van het leven of bij jubilea. Daar hebben we als kerk zoveel te bieden; daar liggen kansen om ‘buitenstaanders’ in het hart te raken.
  6. Doorbreek de sprakeloosheid. Als we niet alles in het werk stellen om mensen woorden te leren voor hun geloofsbeleving, zal het geloof nog meer verdampen. Werkgroepen, parochieblad, informatieavonden zijn erg belangrijk!
  7. Zoek de samenwerking met andere christenen. We hebben niet meer de luxe om alles zelf te kunnen oplossen. Samenwerking is vaak een gevoel van sterker & rijker worden.
  8. Organiseer meer evenementen. We leven tegenwoordig van het ene evenement naar het andere. Ook een kerk ontkomt niet meer aan dit ritme. Evenementen duren maar even, maar het effect geldt voor langere tijd: gemeenschapszin, verdieping van geloof door vastenactie, project, korendag.
  9. Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij dat er wel ouderen zijn. Jongeren willen concrete dingen doen; meedoen aan een project met een vaste taakomschrijving. Praten over geloof over concrete dingen. Ouderen kunnen een brug vormen tussen kinderen en kleinkinderen.
  10. Communiceer meer dan ooit en vertrouw op de Heilige Geest. Ook zonder een parochieblad is communiceren erg belangrijk; praat elkaar bij. Geef mensen het gevoel erbij te horen via weekbrief, sociale media. Als we echt ons best doen heeft de Heilige Geest (de spirit) het makkelijker om ons nabij te zijn.
Vorig artikelSTILLE OMGANG 2017
Volgend artikelChoral Evensong