Schuld Hulp Verlening

 Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Op initiatief van het Leger des Heils in Goes zijn wij in samenwerking met andere kerken in 2013 kleinschalig gestart. Sindsdien is het aantal hulpvragers enorm gegroeid. Niet alleen de gemeente verwijst mensen naar ons door, ook andere instellingen en de hulpvragers zelf weten ons te vinden. We zijn erg blij dat ook het aantal vrijwilligers is gegroeid zodat we op dit moment geen wachtlijst hebben. Ons werkgebied strekt zich inmiddels uit over de 5 gemeenten in de De Bevelanden.

Wat doen we ?

We bieden schuldhulpbegeleiding en administratieve ondersteuning. Onze vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

Aan onze dienstverlening zijn geen kosten voor de hulpvrager(s) verbonden. In principe begeleiden wij de hulpvrager(s) gedurende het hele traject van schuldhulpverlening zodat zij ná die periode niet in een financieel ‘gat’ vallen. Het vergt namelijk veel discipline en doorzettingsvermogen om de financiën weer helemaal zelfstandig op de rails te houden. Daarom ondersteunen wij zolang als dat nodig is.

Vrijwilligers?

De groep van zo’n 40 vrijwilligers is afkomstig uit het Leger des Heils, de kerken in de regio maar ook van buiten de kerken. Allemaal mensen die graag iets willen doen voor de ander met financiële en andere problemen. Alle vrijwilligers volgen diverse trainingen op het gebied van ‘signaleren en waarnemen’, de ‘wereld van de schuldhulpverlening’ en de omgang met hulpvragers ‘de dramadriehoek’. Daarnaast zijn er regelmatig terugkombijeenkomsten waar de vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen en er diverse sprekers zijn met een inhoudelijk thema. Recent hebben vrijwel al onze vrijwilligers de Nibud-training (e-learning) ‘helpen met de thuisadministratie’ gevolgd.

Ook zijn er vrijwilligers die ondersteunende activiteiten doen zoals gebruiksklaar maken van computers, vervoer naar ziekenhuis en diverse andere hand en spandiensten.

Hulpvragers 

We ondersteunen gemiddeld zo’n 60 hulpvragers (personen en gezinnen). In de loop van 2015 zijn er circa 40 hulpvragers weer uitgestroomd. De reden kan zijn dat zij een bewindvoerder hebben gekregen of weer zonder hulp hun financiële zaken willen regelen. Bij vrijwel alle hulpvragers spelen er meer dan alleen financiële problemen. Dit kan zijn op psychosociaal gebied, een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of in de opvoeding van de kinderen. Veel hulpvragers hebben een uitkering van de gemeente.

Aanvullende hulp

Als Leger des Heils zijn we in staat om in samenwerking met andere kerken onze hulpvragers aanvullende hulp te bieden.

Twee maal per jaar kunnen onze hulpvragers voor een bepaald bedrag gratis komen winkelen in onze kledingwinkel. Een levensmiddelenpakket met Pasen en Kerst en indien nodig verstrekking van meubels of andere huisraad. Bijeenkomsten voor (veel eenouder-) gezinnen rond de Pasen en Kerst, een kerstmaaltijd voor iedereen. Een aantal hulpvragers heeft deelgenomen aan de sociale vakanties in Lunteren. Via het steunfonds maatschappelijke dienstverlening kunnen we incidenteel aan mensen in moeilijke situaties extra ondersteuning bieden.

Stuurgroep

Een stuurgroep van vier personen zorgt voor de continuïteit van deze dienstverlening. Er is een coördinator die de match tussen hulpvrager en vrijwilliger regelt en de vrijwilligers in hun werkzaamheden begeleidt. Een andere coördinator doet de intake van de vrijwilligers en de contacten met de gemeenten.

Vrijwilliger worden of heeft u een hulpvraag?

Voor meer informatie kijk op onze website: www.shvgoes.nl

Of bel naar 06-41393689 of 06-51534947

Rien Heijboer

Leger des Heils/ SHV Goes

                                                           

 

 

 

 

Wie zijn wij

Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Op initiatief van het Leger des Heils in Goes zijn wij in samenwerking met andere kerken in 2013 kleinschalig gestart. Sindsdien is het aantal hulpvragers enorm gegroeid. Niet alleen de gemeente verwijst mensen naar ons door, ook andere instellingen en de hulpvragers zelf weten ons te vinden. We zijn erg blij dat ook het aantal vrijwilligers is gegroeid zodat we op dit moment geen wachtlijst hebben. Ons werkgebied strekt zich inmiddels uit over de 5 gemeenten in de De Bevelanden.

 

Wat doen we

We bieden schuldhulpbegeleiding en administratieve ondersteuning. Onze vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

Aan onze dienstverlening zijn geen kosten voor de hulpvrager(s) verbonden. In principe begeleiden wij de hulpvrager(s) gedurende het hele traject van schuldhulpverlening zodat zij ná die periode niet in een financieel ‘gat’ vallen. Het vergt namelijk veel discipline en doorzettingsvermogen om de financiën weer helemaal zelfstandig op de rails te houden. Daarom ondersteunen wij zolang als dat nodig is.

 

Vrijwilligers

De groep van zo’n 40 vrijwilligers is afkomstig uit het Leger des Heils, de kerken in de regio maar ook van buiten de kerken. Allemaal mensen die graag iets willen doen voor de ander met financiële en andere problemen. Alle vrijwilligers volgen diverse trainingen op het gebied van ‘signaleren en waarnemen’, de ‘wereld van de schuldhulpverlening’ en de omgang met hulpvragers ‘de dramadriehoek’. Daarnaast zijn er regelmatig terugkombijeenkomsten waar de vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen en er diverse sprekers zijn met een inhoudelijk thema. Recent hebben vrijwel al onze vrijwilligers de Nibud-training (e-learning) ‘helpen met de thuisadministratie’ gevolgd.

Ook zijn er vrijwilligers die ondersteunende activiteiten doen zoals gebruiksklaar maken van computers, vervoer naar ziekenhuis en diverse andere hand en spandiensten.

 

Hulpvragers

We ondersteunen gemiddeld zo’n 60 hulpvragers (personen en gezinnen). In de loop van 2015 zijn er circa 40 hulpvragers weer uitgestroomd. De reden kan zijn dat zij een bewindvoerder hebben gekregen of weer zonder hulp hun financiële zaken willen regelen. Bij vrijwel alle hulpvragers spelen er meer dan alleen financiële problemen. Dit kan zijn op psychosociaal gebied, een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of in de opvoeding van de kinderen. Veel hulpvragers hebben een uitkering van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende hulp

Als Leger des Heils zijn we in staat om in samenwerking met andere kerken onze hulpvragers aanvullende hulp te bieden.

Twee maal per jaar kunnen onze hulpvragers voor een bepaald bedrag gratis komen winkelen in onze kledingwinkel. Een levensmiddelenpakket met Pasen en Kerst en indien nodig verstrekking van meubels of andere huisraad. Bijeenkomsten voor (veel eenouder-) gezinnen rond de Pasen en Kerst, een kerstmaaltijd voor iedereen. Een aantal hulpvragers heeft deelgenomen aan de sociale vakanties in Lunteren. Via het steunfonds maatschappelijke dienstverlening kunnen we incidenteel aan mensen in moeilijke situaties extra ondersteuning bieden.

 

Stuurgroep

Een stuurgroep van vier personen zorgt voor de continuïteit van deze dienstverlening. Er is een coördinator die de match tussen hulpvrager en vrijwilliger regelt en de vrijwilligers in hun werkzaamheden begeleidt. Een andere coördinator doet de intake van de vrijwilligers en de contacten met de gemeenten.

 

Vrijwilliger worden of heeft u een hulpvraag?

Voor meer informatie kijk op onze website: www.shvgoes.nl

Of bel naar 06-41393689 of 06-51534947

 

14 juni 2016

Rien Heijboer

Leger des Heils/ SHV Goes

                                                           

 

 

 

 

Wie zijn wij

Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Op initiatief van het Leger des Heils in Goes zijn wij in samenwerking met andere kerken in 2013 kleinschalig gestart. Sindsdien is het aantal hulpvragers enorm gegroeid. Niet alleen de gemeente verwijst mensen naar ons door, ook andere instellingen en de hulpvragers zelf weten ons te vinden. We zijn erg blij dat ook het aantal vrijwilligers is gegroeid zodat we op dit moment geen wachtlijst hebben. Ons werkgebied strekt zich inmiddels uit over de 5 gemeenten in de De Bevelanden.

 

Wat doen we

We bieden schuldhulpbegeleiding en administratieve ondersteuning. Onze vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

Aan onze dienstverlening zijn geen kosten voor de hulpvrager(s) verbonden. In principe begeleiden wij de hulpvrager(s) gedurende het hele traject van schuldhulpverlening zodat zij ná die periode niet in een financieel ‘gat’ vallen. Het vergt namelijk veel discipline en doorzettingsvermogen om de financiën weer helemaal zelfstandig op de rails te houden. Daarom ondersteunen wij zolang als dat nodig is.

 

Vrijwilligers

De groep van zo’n 40 vrijwilligers is afkomstig uit het Leger des Heils, de kerken in de regio maar ook van buiten de kerken. Allemaal mensen die graag iets willen doen voor de ander met financiële en andere problemen. Alle vrijwilligers volgen diverse trainingen op het gebied van ‘signaleren en waarnemen’, de ‘wereld van de schuldhulpverlening’ en de omgang met hulpvragers ‘de dramadriehoek’. Daarnaast zijn er regelmatig terugkombijeenkomsten waar de vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen en er diverse sprekers zijn met een inhoudelijk thema. Recent hebben vrijwel al onze vrijwilligers de Nibud-training (e-learning) ‘helpen met de thuisadministratie’ gevolgd.

Ook zijn er vrijwilligers die ondersteunende activiteiten doen zoals gebruiksklaar maken van computers, vervoer naar ziekenhuis en diverse andere hand en spandiensten.

 

Hulpvragers

We ondersteunen gemiddeld zo’n 60 hulpvragers (personen en gezinnen). In de loop van 2015 zijn er circa 40 hulpvragers weer uitgestroomd. De reden kan zijn dat zij een bewindvoerder hebben gekregen of weer zonder hulp hun financiële zaken willen regelen. Bij vrijwel alle hulpvragers spelen er meer dan alleen financiële problemen. Dit kan zijn op psychosociaal gebied, een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of in de opvoeding van de kinderen. Veel hulpvragers hebben een uitkering van de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende hulp

Als Leger des Heils zijn we in staat om in samenwerking met andere kerken onze hulpvragers aanvullende hulp te bieden.

Twee maal per jaar kunnen onze hulpvragers voor een bepaald bedrag gratis komen winkelen in onze kledingwinkel. Een levensmiddelenpakket met Pasen en Kerst en indien nodig verstrekking van meubels of andere huisraad. Bijeenkomsten voor (veel eenouder-) gezinnen rond de Pasen en Kerst, een kerstmaaltijd voor iedereen. Een aantal hulpvragers heeft deelgenomen aan de sociale vakanties in Lunteren. Via het steunfonds maatschappelijke dienstverlening kunnen we incidenteel aan mensen in moeilijke situaties extra ondersteuning bieden.

 

Stuurgroep

Een stuurgroep van vier personen zorgt voor de continuïteit van deze dienstverlening. Er is een coördinator die de match tussen hulpvrager en vrijwilliger regelt en de vrijwilligers in hun werkzaamheden begeleidt. Een andere coördinator doet de intake van de vrijwilligers en de contacten met de gemeenten.

 

Vrijwilliger worden of heeft u een hulpvraag?

Voor meer informatie kijk op onze website: www.shvgoes.nl

Of bel naar 06-41393689 of 06-51534947

 

14 juni 2016

Rien Heijboer

Leger des Heils/ SHV Goes

Vorig artikelBruggen bouwen
Volgend artikelKinderboeken