Paul Verbeek waarnemend pastoor

Een paar maanden geleden hebben wij u laten weten dat onze pastoor, Fons van Hees, vanwege problemen met zijn gezondheid, een stap terug moest doen. Pastoor van Hees stond toen op de wachtlijst voor een revalidatie-traject, en om daar alle aandacht aan te kunnen geven legde hij zijn uitvoerende taken neer. Het proces van revalidatie loopt, en het vraagt veel van de energie van onze pastoor. Om hem nog meer vrij te maken heeft bisschop Liesen, in goed overleg met onze pastoor, besloten om Fons te ontheffen van zijn pastoorstaken. Met ingang van 15 december heeft de bisschop vicaris Paul Verbeek benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en van de H. Pater Damiaanparochie. Paul Verbeek is goed bekend met onze parochies; in de H. Pater Damiaanparochie was hij pastoor voordat Fons van Hees werd benoemd, en ook als deken en vicaris is hij altijd vertrouwd geweest met onze parochies. Hij heeft ook een goed contact met pastoor Van Hees. Paul Verbeek is pastoor van de Lievevrouweparochie en vicaris voor de vicariaten Breda en Middelburg, Als waarnemend pastoor zal hij leiding geven aan onze parochies, maar hij zal geen uitvoerende pastorale taken op zich kunnen nemen.

Door de benoeming van de waarnemend pastoor kan onze pastoor Fons van Hees zich nog meer richten op de revalidatie en alle aandacht geven aan wat nodig is voor zijn gezondheid. Ook ons gebed mag hem daarbij ondersteunen. We nodigen u daarom graag uit om voor Fons van Hees te blijven bidden.

We informeren u ook over pastoraal werkster Katrien van de Wiele. Katrien van de Wiele is pastoraal werkster in de parochies van Zeeuws Vlaanderen. In april 2018 werd zij voor één dag in de week in onze parochies gedetacheerd. Katrien heeft vooral de werkgroepen kind en geloof in onze parochies begeleid, en dat heeft ze met verve en grote kunde gedaan. De detachering van Katrien houdt op 1 januari 2021 op, zodat Katrien al haar aandacht weer kan geven aan de parochies in Zeeuws Vlaanderen. Wij zijn haar dankbaar voor de hulp die zij ons heeft gegeven, en wij wensen haar graag alle goeds..

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren,
Alida van Veldhoven, Victor Slenter en Ruud Louwes

Vorig artikelGeen publieke vieringen op kerstavond
Volgend artikelVier Kerstmis!