Mondkapje (moreel) verplicht

De bisschoppen van Nederland hebben gisteren, vrijdag 9 oktober 2020, de volgende aanvullingen op het protocol van 10 juli 2020 afgekondigd:

  • voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan
  • zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • samenzang is niet toegestaan

Voor het bijwonen van vieringen is de gebruikelijke aanmeldprocedure van kracht. Deze is kenbaar gemaakt via uw eigen parochiekern.