Moge hij rusten in vrede: Pastor Bernard van Lamoen

Gisteren, zaterdag 23 december 2017, bereikte ons het droeve bericht dat pastor Bernard van Lamoen na een kortstondig ziekbed is overleden, twee dagen voor zijn negenenvijftigste verjaardag.

Tot 1 januari van dit jaar, de dag waarop hij ging werken in Roosendaal, was hij vanaf 1997 pastoraal werker in de Mariaparochie (en haar rechtsvoorgangers) op Walcheren en in de Pater Damiaanparochie in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Als teamleider heeft hij veel betekend voor de samenwerking tussen de beide parochies alsook voor het ingewikkelde proces van fusering tot de heilige Pater Damiaanparochie van de voormalige parochies op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Behalve voor zijn kundigheid en geduld met betrekking tot de organisatorische opbouw van de parochies zullen we hem vooral gedenken als een innemende, hartelijke en oprecht belangstellende mens met een fijn gevoel voor humor. Hij was in staat om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Zijn manier van voorgaan in de liturgie was integer en van binnenuit doorleefd. Hij ging steeds met mensen (ook met collega’s) op zoek naar wat de inspirerende kracht was van het geloof, dat voor hemzelf een grote waarde had in zijn werken en leven.

Wij zullen pastor Bernard van Lamoen en ook zijn vrouw Arminda en hun kinderen Joël en Daniela in onze gebeden gedenken. Mag Bernard rusten in vrede bij de Heer van alle leven.

De uitvaartdienst voor pastor Van Lamoen zal gehouden worden op vrijdag 29 december 2017 om 13.30 uur in de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal.

Omdat de Sint Josephkerk met openbaar vervoer niet gemakkelijk te bereiken is, wordt de mogelijkheid onderzocht om busvervoer te regelen voor parochianen uit de beide parochies, die de uitvaartdienst willen bijwonen. Zodra er meer bekend is over deze mogelijkheid wordt u daarover geïnformeerd via de website en de Nieuwsbrief.

Het interview met pastor Bernard van Lamoen (door Wiel Hacking onder de titel Een heilzame onderbreking) naar aanleiding van het aanvaarden van zijn nieuwe baan in Roosendaal kunt u hier lezen.

Vorig artikelZONDAGMORGEN ANDERS 29 OKTOBER OVEZANDE
Volgend artikelBusvervoer naar de uitvaart van pastor Bernard van Lamoen