VERHAAL

Vogel

– Waarom moet ik eerst vallen ? vroeg de vogel aan zijn moeder.

– Om te kunnen vliegen, zei de moeder zacht.

Ze zaten beiden op de rand van het nest.

De vogel werd bang en zijn klauwen grepen radeloos om de rand van het nest.

-Wil je onder de sterren leven ?

– Ja.

– En vrij zweven in de lucht ? Wil je wentelen en buitelen, hoog boven de bomen en de wereld?

– Ja, ja… maar waarom moet ik dan vallen ?

– Zo zijn wij geschapen, glimlacht de moeder. Het kan niet anders.

De jonge vogel keek onder zich: hij rilde om die vreemde duistere afgrond waaraan hij zich moest toevertrouwen.

– Kan ik niet vliegen, van hieruit naar de sterren toe ?

– Neen, zei de moeder. Ik heb het je al gezegd. Kom, laat het nest los en val.

– Dan zal de harde grond mij doden.

– Je hoeft het maar even te doen en rustig je vleugels uit te spreiden. Laat los mijn zoon… en vlieg

In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende duisternis onder het nest. Van heel ver hoorde hij haar roepen.

Toen dacht hij aan niets meer.

Hij was alleen: het nest werd koud, alles werd zo vreemd. Nog even klemde hij zich vast aan het vertrouwde hout.

Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende te sterven. Hij viel steeds sneller en de donkere grond die hem zou doden was dichtbij.

Maar dan opende hij zijn vleugels en keek omhoog…

Hij wist zich licht en vrij: de nacht tilde hem op en droeg hem tot ver over de bomen. Hij wentelde en buitelde van vreugde.

Toen voelde hij voor het eerst de hemel.

De sterren straalden van blijdschap omdat hij leefde.

Hij vloog hoog boven de wereld.

Hij was …vrij

Hopelijk vonden jullie dit een mooi verhaal, misschien zullen enkele van jullie wel gedacht hebben waar heeft dit mee te maken?

Hierom:

Het verhaal van de vogel gaat over ons leven.

Keer op keer moeten wij dingen loslaten en opnieuw beginnen.

Heel vaak zijn we bang omdat we niet weten wat ons te wachten staat.

Gelukkig zijn er altijd mensen, die we kennen of juist dan ontmoeten, die ons nieuwe kansen geven.

Zo moeten wij nu ook het schooljaar achterlaten en volgend schooljaar iets nieuws beginnen, in een nieuwe klas.

Leerlingen van groep 8 zullen misschien met spijt de basisschool verlaten en met vragen zitten voor

volgend jaar

Vorig artikelHEMELVAARTSDAG 2017 OECUMENE
Volgend artikelKRING- EN GEZINSVIERINGEN