het heilig jaar van barmhartigheid

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra aandacht voor de barmhartigheid van God en voor de werken van barmhartigheid die wij kunnen doen voor andere mensen.

God is goed voor mensen en vraagt dat wij ook goed zijn voor elkaar.
In de Bijbel zegt Jezus:

Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36)

Wat is barmhartigheid?barmhartigheid

Barmhartig is iemand die een warm hart heeft voor mensen die het moeilijk hebben en zo lief is om iets voor deze mensen te doen.

Zoals God hart heeft voor ons.

Hoeveel God van mensen houdt, zien we als we kijken naar Jezus Christus, zijn Zoon. Jezus is ons voorbeeld

In de Bijbel staan verhalen die Jezus vertelde over God de Vader.

Op een keer vertelde Jezus het verhaal `De verloren zoon´.illu-De-verloren-zoon

God is als de vader in dit verhaal. God wil je altijd vergeven als je spijt hebt. Daarom bidden we in het Onze Vader: “Vergeef ons onze schuld”. Elke dag weer. Dit gebed heeft Jezus ons geleerd. Hij zei erbij: “God vergeeft. Doe dat zelf ook.”

In de Bijbel staan ook heel veel verhalen over Jezus zelf (vooral in het Evangelie).Overal waar Hij kwam, hielp Hij arme mensen, zieke mensen, verdrietige mensen. Voor Jezus is elk mens belangrijk.

Op een dag vroeg iemand aan Jezus:“Moet ik ook goed zijn voor mensen die ik niet ken?”

Jezus antwoordde met een verhaal. Het heet: `De barmhartige Samaritaan´.barmhartige samaritaan kinderbijbel

Deze man had hart voor een vreemdeling in nood. Hij hielp zo goed als hij kon.

Daarna zei Jezus:“Houdt van elkaar zoals Ik van jullie houd. Dan hoor je bij Mij en zul je later bij Mij in de hemel zijn. Alles wat je hebt gedaan voor een ander mens heb je ook voor Mij gedaan.”

Hoe kun jij barmhartig zijn?

Door net als Jezus hart te hebben voor mensen die het moeilijk hebben.

Je kunt denken aan mensen die arm zijn of ziek, maar ook aan kinderen die gepest

worden of zich eenzaam voelen.

Barmhartig ben je wanneer je lief bent voor een ander en je mensen helpt.

Werken van barmhartigheid

Hulp geven aan mensen die het moeilijk hebben, dat zijn `werken van barmhartigheid´.

Iets DOEN om goed te zijn voor een ander mens, voor een ander kind. Net zoals Jezus.

Wat zou jij kunnen doen?Kinderboekje_Werken_van_Barmhartigheid_v3

In dit boekje zie je 7 tekeningen met voorbeelden van helpen met je HANDEN.

Daarna zie je 7 tekeningen met voorbeelden van helpen met je HOOFD.

Onder de kleurplaten is ruimte voor jouw ideeën of voor wat je hebt gedaan.

Zo wordt het Jaar van Barmhartigheid een JAAR VAN  LIEFDE

Kinderen bidden voor Kinderen wil jou hierbij helpen kinderboekje

Op de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl vind je allerlei ideeën.

Op de pagina Bid voor een kind: voor een ziek kind kaarten maken en bidden

Op de pagina Activiteiten: iets geven aan een arm kind (Kinderen geven aan Kinderen)

of bidden voor oorlogskinderen (Kinderen bidden voor oorlogsKinderen)

Het verhaal De verloren Zoon en een filmpje van het verhaal

De barmhartige Samaritaan vind je op de pagina voor kinderen.

 

Vorig artikelVasten? Bestaat dat nog?
Volgend artikelStille Omgang