Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit

Heiligen spelen een belangrijke rol bij het verbreiden van het geloof. Zij doen dit door woord en daad. In het Bisdom Breda werken we aan missionaire parochies, geloofsgemeenschappen met aantrekkingskracht die Jezus Christus leren kennen. In dit kader biedt het Sint Franciscuscentrum een aantal avonden rond heiligen aan. Deskundige sprekers belichten het leven van verschillende heiligen en vertellen hoe zij leerling van de Heer waren en zij getuigden van het geloof in Hem. De sprekers stellen bij elke heilige zich de vraag hoe zij een inspiratiebron kunnen vormen voor de missionaire parochie vandaag.

Waar en wanneer?
De bijeenkomsten zijn online en vinden plaats in het najaar van 2020 op 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober en op 3 november van 19.30 uur tot 20.45 uur. Het Sint Franciscuscentrum werkt met Zoom. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u verdere instructies.

Meer info en inschrijven: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/heiligen-heiligenlevens-en-spiritualiteit-online

 

Vorig artikelOpnieuw een WJD@Home op Ameland
Volgend artikelOasedag voor besturen en pastoraal team