filmmiddag ouderenpastoraat

Vanuit het Ouderenpastoraat wordt U uitgenodigd voor een film-middag

op dinsdag 19 april  a.s.

In de Chinese film  “A simple Life” die vertoond zal worden, staat centraal :

  –     Zorg geven aan de ander én zorg (kunnen) ontvangen     –

A Simple Life is gebaseerd op het waargebeurde verhaal                                                       van bediende Chung Chun Tao en haar jonge baas Roger Lee.                                                 Tao werd als dertienjarig meisje naar de familie Lee gestuurd om voor hen te werken als ‘amah’, een combifunctie als dienst- en kindermeid.                                                          Ruim zestig jaar – vier generaties lang – zorgde ze in huize Lee voor de kinderen en het huishouden.                                                                                                                    Wanneer Tao ziek wordt, besluit Roger iets terug te doen als dank voor de jarenlange zorg en liefde die Tao de familie heeft gegeven.

Plaats:               in de parochie-zaal te Lewedorp: Burgemeester Lewestraat 11

Tijd:                  om 14.00 uur  (inloop vanaf 13.30 uur)

Aanmelden:      mag  via e- mail pastorteam@zeelandnet.nl of bellen naar  0113 218610 (pastoraal centrum)

Kosten:   € 2,00                                                                                                                  U bent van harte welkom!

Wiel Hacking, pastoral werker           Ria Mangnus pastoral werker                                                                                                                                       Ouderenpastoraat

Vorig artikelBijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid
Volgend artikelMaria -middag Middelburg