Communicatie-onderzoek Bisdom Breda

Om beter zicht te krijgen op de communicatiebehoeften van mensen die met het bisdom verbonden zijn, houdt het bisdom Breda een communicatie-onderzoek. Graag nodig ik u uit om deze online vragenlijst in te vullen en anderen hierop te attenderen, bijvoorbeeld door dit bericht door te sturen of dit nieuwsbericht over te nemen.

Startpagina vragenlijst:
https://www.bisdomvanbreda.nl/vragenlijst/

Verschillende mensen vernemen dagelijks nieuws en informatie vanuit het bisdom. Dit onderzoek is een ‘check’ in hoeverre de aansluiting tussen de doelgroepen en het bisdom klopt. In de vragenlijst wordt ook gevraagd naar de ervaringen met de communicatie van parochies in het bisdom. De parochies vormen immers een belangrijke schakel in de communicatie tussen de verschillende doelgroepen. Hoe meer communicatie we in beeld kunnen brengen, hoe beter het bisdom parochies kan adviseren en ondersteunen.

Tot en met 15 maart 2020 kan de vragenlijst worden ingestuurd. Van de vragenlijst is ook een papieren versie beschikbaar, die u van de website van het bisdom kunt downloaden. Een aantal mensen krijgt deze per post toegestuurd. Voor de efficiënte verwerking van de gegevens heeft de online vragenlijst echter de voorkeur. Naast de vragenlijsten worden ook interviews gehouden.

Marc de Koning
Hoofd Communicatie
Bisdom Breda