Berichtgeving in PZC voorbarig

De berichtgeving in de PZC van maandag 15 januari over het plan omtrent de kerken in de Damiaanparochie lijkt te suggereren dat er al beslissingen zijn genomen (of op zeer korte termijn worden genomen) over de status van de kerken in de negen parochiekernen. Als deze suggestie bij de lezers wordt gewekt, dan is dit onjuist.

De Werkgroep Parochieplan, die namens de besturen van de Damiaanparochie en de Mariaparochie en namens het pastorale team werkt aan een verantwoorde toekomstvisie, heeft tot taak om een plan voor te leggen aan de bisschop. Daarin worden op de onderdelen van Bestuur, Financiën, Gebouwen, Pastoraat, Geloof, Personeel en Communicatie lijnen uitgezet die het mogelijk moeten maken om het katholieke geloof ook in de komende jaren te kunnen blijven beleven in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Uiteraard kunnen we daarbij niet de ogen sluiten voor de feitelijke ontwikkelingen, die een duidelijk krimpscenario laten zien. Maar besluiten omtrent de wijziging van de status van kerkgebouwen zullen slechts genomen worden in samenspraak met de commissies in de parochiekernen. Deze stap in het proces is echter nog niet in beeld.

Over de voortgang van de werkzaamheden van de Werkgroep Parochieplan wordt u het meest actueel en nauwgezet geïnformeerd via onze eigen kanalen (Parochienieuws, website, Nieuwsbrief) en niet via de regionale krant.

Vorig artikelVerenigd in gebed voor de vrede
Volgend artikelJan Toorop