MARIA OMMEGANG BERGEN OP ZOOM

De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria en wordt jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven.

Hoofdthema van de Maria Ommegang is de uitbeelding op straat van de zeven Vreugden van Maria. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok. Historische groepen, Bijbelse taferelen, praalwagens en zang – en dansgroepen wisselen elkaar af. Mede door de aankleding van de deelnemers en de theatrale manier waarop uitbeelding wordt gegeven aan de verschillende onderdelen van de stoet is de Maria Ommegang een aantrekkelijk schouwspel.

De stoet vertrekt dit jaar op 24 juni om 15.00 uur vanuit het Middeleeuwse Markiezenhof.

Het Thema van dit jaar is ‘’Maria baken van hoop’’

Onderweg wordt gecollecteerd om de Maria Ommegang in stand te blijven houden, maar dit is geheel vrijblijvend. Ook doen er jaarlijks enkele deelnemers mee die afkomstig zijn vanuit de Regio van de Damiaanparochie. En onze vicaris P. Verbeek neemt er ook al een aantal jaren aan deel.

 

Vicaris P. Verbeek, en familie De Smit.

 

Vorig artikelGod allemachtig
Volgend artikelnieuwe cursus theologische verdieping